TYDA

Det här är en presentation av en av flera utförare som godkänts av Tyresö kommun. Informationen är baserad på uppgifter från utföraren.

Tyresö logotyp

TYDA

Kommunal utförare av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Målgrupp

Alla målgrupper enligt LSS, men främst personer inom personkrets 1 enligt LSS.

Utbud

Tio olika gruppverksamheter med olika innehåll och utformning. Dans, musik, konst, färg & form, media/IT, sinnesupplevelser & kommunikation, plockjobb & montering, utflykter/studiebesök, stallskötsel samt kök & café.

Kontakt

TYDA daglig verksamhet
www.tyreso.se/omsorg--stod/stod-for-personer-med-funktionsnedsattning/daglig-verksamhet/tyda
Tel: 08-578 275 63

Kontaktperson
Enhetschef Daniel Johansson
Tel: 08-578 275 63
E-post: daniel.johansson@tyreso.se


Tyresö logotyp

Äldre- och omsorgsförvaltningen
Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö
Tel: 08-578 291 00 Fax: 08-712 87 52
kommun@tyreso.se
www.tyreso.se

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 6 april 2023

Hitta på sidan