Daglig verksamhet LSS

Information till dig som är eller vill bli utförare daglig verksamhet LSS.

Daglig verksamhet riktar sig till personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte genomgår utbildning.

Syftet med daglig verksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för den enskilde, att bidra till den enskildes personliga utveckling och att främja dennes delaktighet i samhället. Det övergripande målet är att på kortare eller längre sikt öka den enskildes möjligheter till arbete.

Tyresö kommun har avtal med följande utförare inom område daglig verksamhet

Utförare daglig verksamhet

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 3 september 2021