Ansökan och villkor

Av förfrågningsunderlaget framgår vilka krav som måste uppfyllas för att bli godkänd utförare i Tyresö kommun.

Hela förfrågningsunderlaget finns på Valfrihetswebbenlänk till annan webbplats.

Förfrågningsunderlag

Underlag kompetenskrav

Sanningsförsäkran

Villkor

Avtalsvillkor

(Observera att dokumentet ovan är en avtalsmall som visar avtalsvillkoren och att ersättningsnivåerna i dokumentet inte är aktuella för året. Gällande ersättningsnivåer hittar du här: Ersättningar 2020 daglig verksamhet ) 

Skallkrav

Administrativa föreskrifter

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 3 september 2020

Hitta på sidan