Branschdialog för utförare

Tyresö kommun anordnar branschdialogmöten där du som utförare blir inbjuden att delta. Branschdialogen anordnas två gånger per år. Syftet med branschdialogen är att skapa ett forum för dialog mellan förvaltningen och utförare både i kommunal och privat regi.

På branschdialogen får du som utförare bland annat information om vad som är på gång inom förvaltningen, statistik och resultat av genomförda brukarundersökningar samt avtalsuppföljningar. Branschdialogen ger också er utförare en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, samt lämna synpunkter i olika frågor.

Datum för branschdialog våren 2021

Område

Datum

Lokal

Vård- och omsorgsboende

23 mars kl. 15.00-16.30

Sal Bollmora, Tyresö kommunhus plan 1/ möjlighet att delta via Skypemöte

Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice SoL/LSS

31 mars kl. 14.00-15.30

Sal Bollmora, Tyresö kommunhus plan 1/ möjlighet att delta via Skypemöte

Daglig verksamhet

21 april kl. 14.00- 15.30

Sal Lindalen, Tyresö kommunhus plan 1/ möjlighet att delta via Skypemöte

Gruppboende LSS

28 april kl. 14.00-15.30

Sal Lindalen, Tyresö kommunhus plan 1/ möjlighet att delta via Skypemöte


En inbjudan kommer att skickas ut till respektive utförare.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 7 maj 2021