Branschdialog för utförare

Tyresö kommun anordnar branschdialogmöten där du som utförare blir inbjuden att delta. Branschdialogen anordnas två gånger per år. Syftet med branschdialogen är att skapa ett forum för dialog mellan förvaltningen och utförare både i kommunal och privat regi.

På branschdialogen får du som utförare bland annat information om vad som är på gång inom förvaltningen, statistik och resultat av genomförda brukarundersökningar samt avtalsuppföljningar. Branschdialogen ger också er utförare en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, samt lämna synpunkter i olika frågor.

Datum för branschdialog våren 2024

Område

Datum

Plats

Avlösar- och ledsagarservice SoL/LSS

13 mars kl. 13.00-14.00

Kommunhuset

Hemtjänst

13 mars kl.

14.00-15.30

Kommunhuset

Vård- och omsorgsboende

20 mars kl. 14.00-15.30

Kommunhuset

Daglig verksamhet

10 april kl. 14.00- 15.30

Kommunhuset

Gruppboende LSS

26 april kl. 13-15

Kommunhuset

Boendestöd

16 april kl. 13.30-15.30

Regnbågsgatan 14


Inbjudan skickas ut till respektive utförare.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 26 mars 2024