Branschdialog för utförare

Tyresö kommun anordnar branschdialogmöten där du som utförare blir inbjuden att delta. Branschdialogen anordnas två gånger per år. Syftet med branschdialogen är att skapa ett forum för dialog mellan förvaltningen och utförare både i kommunal och privat regi.

På branschdialogen får du som utförare bland annat information om vad som är på gång inom förvaltningen, statistik och resultat av genomförda brukarundersökningar samt avtalsuppföljningar. Branschdialogen ger också er utförare en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, samt lämna synpunkter i olika frågor.

Datum för branschdialog hösten 2020

Område

Datum

Vård- och omsorgsboende

15 september kl. 15.00-16.30

Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice SoL/LSS

29 september kl. 15.00-17.00

Daglig verksamhet

6 oktober kl. 15.00- 16.30

Gruppboende LSS

20 oktober kl. 15.00-16.30


På grund av risken för smittspridning av coronaviruset kommer branschdialogmötena under hösten 2020 att ske digitalt. En inbjudan kommer att skickas ut till respektive utförare.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020
Upp