Branschdialog för utförare

Tyresö kommun anordnar branschdialogmöten där du som utförare blir inbjuden att delta. Branschdialogen anordnas två gånger per år. Syftet med branschdialogen är att skapa ett forum för dialog mellan förvaltningen och utförare både i kommunal och privat regi.

På branschdialogen får du som utförare bland annat information om vad som är på gång inom förvaltningen, statistik och resultat av genomförda brukarundersökningar samt avtalsuppföljningar. Branschdialogen ger också er utförare en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, samt lämna synpunkter i olika frågor.

Datum för branschdialog hösten 2021

Område

Datum

Lokal

Vård- och omsorgsboende

28 september kl. 15.00-16.30

Deltagande sker via Zoom

Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice SoL/LSS

13 oktober kl. 14.00-15.30

Deltagande sker via Zoom

Daglig verksamhet

27 oktober kl. 14.00- 15.30

Deltagande sker via Zoom

Gruppboende LSS

10 november kl. 14.00-15.30

Deltagande sker via Zoom


En inbjudan kommer att skickas ut till respektive utförare.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 3 september 2021