Branschdialog för utförare

Tyresö kommun anordnar branschdialogmöten där du som utförare blir inbjuden att delta. Branschdialogen anordnas två gånger per år. Syftet med branschdialogen är att skapa ett forum för dialog mellan förvaltningen och utförare både i kommunal och privat regi.

På branschdialogen får du som utförare bland annat information om vad som är på gång inom förvaltningen, statistik och resultat av genomförda brukarundersökningar samt avtalsuppföljningar. Branschdialogen ger också er utförare en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, samt lämna synpunkter i olika frågor.

Datum för branschdialog våren 2023

Område

Datum

Lokal

Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice SoL/LSS

8 mars kl. 14.00-16:00

Bollmora, plan 1 Kommunhuset

Vård- och omsorgsboende

15 mars kl. 14.00-16:00

Lindalen, plan 1 Kommunhuset

Daglig verksamhet

23 mars kl. 14.00- 16:00

Myggdalen, plan 1 Kommunhuset

Gruppboende LSS

20 april kl. 14.00-16:00

Myggdalen, plan 1 Kommunhuset


Inbjudan kommer att skickas ut till respektive utförare.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 28 december 2022