Villkor och ersättning

Här finns information till dig som är eller vill bli utförare inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet, eller inom området individ och familj i Tyresö kommun. Läs mer om att bli ny utförare och om villkor, ersättning, riktlinjer, policys med mera.

Område äldre och funktionsnedsättning

Tyresö kommun har infört valfrihetssystem (LOV) inom följande omsorg- och stödinsatser på området äldre- och funktionsnedsättning:

Daglig verksamhet enligt LSS

Hemtjänst

Ledsagarservice enligt SoL och LSS (barn och vuxna)

Avlösarservice enligt SoL och LSS (barn och vuxna)

Sysselsättning

Boendestöd

Tjänster som är upphandlade enligt LOU:

Vård- och omsorgsboende (LOU)

Bostad med särskild service (LOU)

Övriga insatser:

Personlig assistans

Område individ och familj

Tyresö kommun har kundval inom följande omsorg- och stödinsatser på området individ och familj:

Familjerådgivning (LOU)

E-tjänst för utförare

Använd vår e-tjänst för att skicka in ändringar i den information som Tyresö kommun har om ditt företag så som kontaktuppgifter, kapacitetstak eller presentationen av er verksamhet.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023