Uppföljning av avtal

Avtal följs upp löpande under året. Utföraren ska vara behjälplig vid uppföljningarna och lämna ut efterfrågade uppgifter.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Hitta på sidan