Fakturering

Fakturans innehåll

Förutom gällande lagkrav för fakturering ska fakturan märkas med:

  • Beställarens namn och referenskod (beställarkod)
  • Utställelsedatum
  • Förfallodag för betalning
  • Utförd tid à pris dag, kväll, helg
  • Missad avbokad tid à pris dag, kväll, helg
  • Oplanerad frånvaro à pris dag, kväll, helg
  • Planerad avbokad tid (totalt för perioden)

De fakturor som inte innehåller ovanstående information kommer att återsändas för rättning innan den kommer att betalas.

E-faktura

Fakturering ska ske elektroniskt inom tre månader från avtalsstart.

All fakturering till kommunen ska göras med e-faktura från och med 31 mars 2019, enligt lag.

För mer information om hur ni som leverantörer kommer igång med e-faktura till Tyresö kommun och vad fakturan ska innehålla:

Skicka faktura till kommunen

Frågor angående fakturering hänvisas till ekonomiavdelningen: ekonomi@tyreso.se

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 20 augusti 2021