Sysselsättning

Information till dig som är eller vill bli utförare inom sysselsättning.

Sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) syftar till att ge individen ökade möjligheter att leva som andra och att delta i samhällets gemenskap. Sysselsättningen ska ha ett meningsfullt innehåll med motiverande inslag, med syfte att individen successivt ska komma närmare den öppna arbetsmarknaden eller studier. 

Tyresö kommun har avtal med följande utförare inom område sysselsättning

Utförare sysselsättning

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 20 augusti 2021