Hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice

Information till dig som är eller vill bli utförare inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice SoL och LSS.

Tyresö kommun har infört kundval inom hemtjänsten – både service, omvårdnad, ledsagning och avlösarservice. Undantaget är hemtjänstinsatser på natten, som den kommunala hemtjänsten utför. Det är den enskilde eller dennes företrädare som väljer vilket företag som ska utföra den hjälp som beviljats.

För att bli utförare måste företaget uppfylla Tyresö kommuns villkor för godkännande inom verksamhetsområdet och göra en ansökan. Nya ansökningar kan göras fortlöpande under året.

Tyresö kommun har avtal med följande utförare inom område hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice

Utförare hemtjänst

Utförare avlösarservice

Utförare ledsagarservice

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 20 augusti 2021