Ersättning


Ersättning för utförare år 2020

Hemtjänst

Kommunal regi

Privat regi

Omvårdnad och service

371 kr/timme

380 kr/timme

Avlösning

280 kr/timme

287 kr/timme

Ledsagning

280 kr/timme

287 kr/timme

Avlösning LSS

297 kr/timme

304 kr/timme

Ledsagning LSS

297 kr/timme

304 kr/timme

Larm

269 kr/timme

276 kr/timme


Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 23 januari 2020

Hitta på sidan