Ersättning

Från och med 1 februari 2021 gäller följande ersättningsbelopp till utförare av insatser inom hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice enligt SoL och LSS för vuxna och barn/ungdom. Ersättningen är densamma för dag, kväll och helg.

Ersättning för utförare år 2021

Kategori/tjänst

Kommunal regi

Privat regi

Hemtjänst, omvårdnad och service

377 kr/timme

388 kr/timme

Avlösning SoL

284 kr/timme

293 kr/timme

Ledsagning SoL

284 kr/timme

293 kr/timme

Avlösning LSS

301 kr/timme

310 kr/timme

Ledsagning LSS

301 kr/timme

310 kr/timme

Larm

274 kr/timme

282 kr/timme

 

Privata utförare kompenseras för moms med 1,5 procent (%).

För kommunal utförare görs avdrag för overheadkostnader (IT, administration, ledning) med 1,5 procent (%).

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Hitta på sidan