Treserva

IT och dokumentationssystem

I dagsläget använder kommunen CGI:s verksamhetssystem Treserva. Det är kommunens ambition att samtliga privata utförare har samma system som kommunen för dokumentation och avvikelserapportering etc. Utföraren ges då åtkomst till kommunens verksamhetssystem från utförarens egna datorer.

Utföraren förbinder sig att använda samma system som kommunen enligt överenskommelse eller senast inom tre månader från kommunens skriftliga begäran.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 11 januari 2021