Ersättning

Ersättning för daglig verksamhet utgår utifrån nivåer enligt Södertörns insatsmätningsmodell. Ersättningen beräknas på fem nivåer samt hel- halv- och deltid.

I tabellerna nedan anges ersättning i kronor per dygn.

Ersättning i kronor per dygn år 2021

Daglig verksamhet extern LOV

Heltid

Halvtid

Deltid

Nivå 1

439

307

132

Nivå 2

626

439

188

Nivå 3

987

691

296

Nivå 4

1303

912

391

Nivå 5

1663

1164

499


Ersättning i kronor per dygn år 2021

Daglig verksamhet intern LOV

Heltid

Halvtid

Deltid

Nivå 1

414

290

124

Nivå 2

591

413

177

Nivå 3

931

652

279

Nivå 4

1229

861

369

Nivå 5

1569

1099

470


Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 3 september 2021

Hitta på sidan