Snöröjning vid extremt snöfall

Ibland kommer det stora mängder snö under kort tid, vilket gör att vi behöver göra en annan prioritering av snöröjningen.

Vi prioriterar alltid först och främst:

  • att räddningstjänsten ska kunna komma fram på vägarna,
  • huvudleder och genomfartsleder samt bussvägar,
  • gång- och cykelvägar i centrumområden.

Villagator och tvärgator hamnar sist i prioriteringsordning och det finns risk att man inte kommer komma ut från sin fastighet med bil på några dagar. Det är viktigt att man har krisberedskap hemma för minst 72 timmar.

Det kan ibland bildas stora snövallar utanför enskilda fastigheters infarter, vid busshållplatser och längs gångbanor och vägar. Vi röjer undan dessa i den mån det är möjligt efter att framkomligheten för fordon på vägarna fungerar tillfredställande.

Varför åker snöröjaren bara förbi utan att ploga?
All vinterväghållningspersonal som kommunen förfogar över, oavsett entreprenör eller anställd, arbetar med snöröjning dygnet runt vid massiva snöfall. Ibland måste de sova några timmar men oftast körs då maskinerna av någon annan. Det innebär dock inte att de plogar varje sekund av tiden de är ute. Om du ser ett snöröjningsfordon som kör förbi men utan att ha plogbladet i backen kan det vara så att personens arbetspass är över, att hen behöver tanka fordonet, att maskinen gått sönder och är på väg på reparation, är på väg till annat distrikt eller helt enkelt att just den snöröjare du ser inte arbetar för kommunen.

Varför plogar ni inte hela vägen?
I områden med vägar där ansvaret för snöröjningen är delad på kommunen och en privat aktör kan man se ett fordon ploga bara halva vägen. Den andra halvan utförs då av en annan ansvarig. Kommunen har inte information om när eller hur andra aktörer hanterar sin snöröjning.

Varför sätter ni inte in mer personal och resurser?
Det är inte ekonomiskt försvarbart för kommunen att ha personal och fordon i "stand-by" läge under hela vinterhalvåret för ett eventuellt extremt snöfall. Från den 15 oktober till 15 april råder vinterberedskap för kommunens vinterväghållningspersonal, entreprenör som anställd. Men vinterberedskap betyder inte att vi kan hantera extrema snöfall på samma sätt som vi kan hantera ett vanligt snöfall.

Tyresö kommun har till förfogande följande fordon:

  • 14 hjullastare/traktorer (dessa kör framförallt i bostadsområden)
  • 4 lastbilar (dessa tar hand om huvudvägar och bussvägar)
  • 13 mindre snöröjningsfordon (dessa kör framförallt gång- och cykelvägar)

Vi har också möjlighet att kalla in en väghyvel för att hjälpa till längs de större vägarna.

Vad gör jag om ett träd fallit över vägen?
Mycket tung snö medför också en extra belastning på träd och grenar, som kan knäckas och falla över vägen eller en ledning. Om framkomligheten hindras eller om det är fara för liv och hälsa åker vi ut så snart vi kan eller meddelar den rätta fastighetsägaren om hindret inte är från kommunal mark.

Felanmälan kommunens mark

Träd som fallit på en ledning ska också anmälas direkt. Beroende på typ av ledning så ska det anmälas till olika ledningsägare. Kommunens personal får oftast inte ta ned träd som fallit över en ledning. Vid fiber- eller teleledning ska felanmälan göras till Skanova. Elledningar felanmäls till Vattenfall via telefon 020-82 58 58 eller webbformulär.

Felanmälan till Skanova Länk till annan webbplats.

Felanmälan till Vattenfall Länk till annan webbplats.

När kommer snöröjningen vara utförd?
När det kommer stora mängder snö på kort tid eller snöar oavbrutet under ett par dagar så kan det vara svårt för oss att hinna snöröja så att framkomligheten är godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att snöfallet upphört. Vi kommer till alla vägar i sinom tid men det kan ta längre tid än vid ett normalt snöfall.

Mitt staket har blivit skadat, vem betalar?

Skador på staket, brevlådor och häckar kan uppstå i samband med snöröjning. Har du fått en skada på din egendom så titta i vår webbkarta och sök på din fastighetsbeteckning för att se om ditt staket eller din häck står på din tomt eller på kommunens mark. Står den på din tomt så kan du anmäla detta.

Observera att blanketten måste skrivas ut, skrivas under och skickas in.

Webbkarta Länk till annan webbplats.
Skadeanmälan Länk till annan webbplats.


Förklaring av varningsklasser

Gul varning: Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten
Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.

Orange varning: Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten
Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.

Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten
Väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade. 

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 8 juli 2024