Öringesjön

Öringesjön ligger i kommunens nordöstra del och delas med Nacka. Sjön är grund, medeldjupet är strax under två meter och det är ett mindre område i öster där djupet når cirka sju meter.

Öringesjön

Sjön är eutrof (näringsrik) och hyser ett stort antal vattenväxter, faktiskt en av Södertörns artrikaste visade Sjöinventeringen som gjordes 1998-1999.

Sjöns tillrinningsområde är litet och omsättningstiden för vattnet i sjön är lång, över ett år. Omsättningstiden indikerar att sjön är känslig för mänsklig påverkan. Sjön påverkas dels av fastigheter runt sjön på Tyresösidan samt av viss djurhållning på Nacka- respektive Tyresösidan.

Hur mår Öringesjön? Läs om kommunens arbete

Fiskerätten är utarrenderad till Tyresö fiskevårdsförening (Tyresösidan). Du måste ha fiskekort för att fiska i sjön.

Öringesjön utmärkt på kartaFörstora bilden

Den del av Öringesjön som ligger i Tyresö är markerat med grönt (obs ej exakta gränser). Klicka för större bild.

Areal
24 hektar (sjö) inom Tyresö kommun, totalt 43 hektar.

Skyddsmotiv
Botanik, zoologi och friluftsliv.

Skyddsklass
III, lokalt värde.

Markägare
Tyresö kommun, Erstaviks gods (i Nacka kommun), privata fastighetsägare och en samfällighet.

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 januari 2024

Hitta på sidan