Tyresö ingår partnerskap med ukrainska staden Bilohorodka

(Pressmeddelande 23-09-04) Tyresö kommun har undertecknat ett så kallat ”letter of intent”, en avsiktsförklaring, tillsammans med den ukrainska kommunen Bilohorodka. Intentionen är att starta upp ett samarbete och utbyte mellan de två kommunerna. Som en start på partnerskapet tog Tyresö emot 20 ukrainska barn på sommarlov i augusti.

I slutet av juni träffade kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson och kommundirektör Cynthia Runefjärd, tillsammans med ett tiotal andra svenska kommuner, motsvarande representanter från kommuner runt om i Ukraina. Mötet anordnades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och skedde i samarbete med organisationerna Cities 4 Cities och United 4 Ukraine.

Partnerskapet kan komma att handla om ett ömsesidigt samarbete och utbyte, till exempel utifrån fyra fokusområden:

  • Lokal administration, organisation och ledarskap
  • Ekonomiska lösningar och utveckling
  • Utveckling av gymnasieutbildning och frågor som rör unga
  • Krishantering
Pavlo Rehan, viceborgmästare Bilohorodka Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Cynthia Runefjärd, kommundirektör, Maksim Zuiev, vice borgmästare Bilohorodka.

Pavlo Rehan, viceborgmästare Bilohorodka Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Cynthia Runefjärd, kommundirektör, Maksim Zuiev, vice borgmästare Bilohorodka.


– Vi hade två givande dagar i juni, där vi fick möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper med våra ukrainska vänner. Framöver får vi fortsätta diskutera hur ett framtida samarbete kan se ut och hur vi från Tyresö kan vara med och stötta Ukraina. Samtidigt finns det mycket för svenska kommuner att lära om krisberedskap och krishantering. Jag hoppas att många Tyresöbor kommer att kunna bidra på olika sätt framöver i det framtida samarbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

 

 

 

Besök från Bilohorodka

Under två veckor i augusti besökte 20 ukrainska barn i åldern 12-14 år Tyresö. De reste hit tillsammans med två lärare, och togs emot av personal från kommunen och volontärer. En del av vård- och omsorgsboendet Björkbackens gamla lokaler iordningsställdes på kort tid under sommaren, som användes som boende för besökarna.

Barnen har både fått vila och ta del av ett gediget program med aktiviteter. De har bland annat paddlat kanot och spelat frisbeegolf i Alby friluftsområde, besökt Tyresö slott och Telegrafberget, Skansen och Gröna Lund. Måndagen den 21 augusti besökte de Nyboda skola.

Ryggen av två personer som håller om varandra
Två händer med ett armband i gult och blått med texten Ukraine

Bilder från besöket på Nyboda skola.

Syftet med besöket i Sverige var att de ukrainska barnen skulle få en välbehövlig paus och vila från den oroliga och krävande vardag som de lever i idag, med både personliga förluster och osäkert säkerhetsläge. De barn som kom till Tyresö hade alla ett särskilt behov av pausen.

- Det var fantastiskt att se hur det trots semestertider, var så många i hela kommunen, både medarbetare och volontärer som ställde upp. Genom ett imponerande samarbete ordnades ett trivsamt boende, uppskattade aktiviteter och allt annat praktiskt, säger Catrin Ullbrand, biträdande chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som haft ett samordnande uppdrag kring besöket.

Fortsatt dialog

- Att få ta emot de här barnen var en fin inledning på vårt gemensamma samarbete. Nu ska vi i dialog med Bilohorodkas vice borgmästare Pavlo Rehan och Maksim Zuiev, hitta fortsatta former för utbyte inom våra olika fokusområden, säger Cynthia Runefjärd, kommundirektör.

Fakta om Bilohorodka

Bilohorodka ligger i utkanten av storstadsregionen Kiev och har liknande demografiska förutsättningar som Tyresö. Antalet registrerade invånare är cirka 20 000, men man bedömer att det faktiska antalet invånare är uppemot 50 000.

Kontakt

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Tyresö kommun
Mejl: Anita.mattsson@tyreso.se
Telefon: 070-488 9263

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 september 2023

Hitta på sidan