Slåtter

Hjälp till att väcka ängsmarkerna till liv med lie och räfsa! Antingen du vill lära dig mer om kulturlandskapets traditionella vård och ekologi eller om du bara vill få meningsfull och trevlig motion genom en aktiv naturvårdsinsats. 

Slåtter vid Ahlstorps båtsmanstorp 12 augusti 2023

Andra lördagen i augusti är ordinarie slåtterdag. Slåtterdagen brukar vara välbesökt och allt fler upptäcker glädjen med att utföra ett kulturarbete samtidigt som vi gynnar den biologiska mångfalden!

Har du aldrig slagit en äng förut får du här en lektion i hur man hanterar en lie. Handskar och redskap finns att låna. Alla som hjälper till med slåttern bjuds på saft och bullar. För de som vill vila sig ifrån arbetet en stund blir det blomsterpyssel, folksägner och sång- och berättarstunder. Båtsmanstorpet håller öppet under dagen, och du är välkommen in på en visning. Barnen får skjuts med häst och vagn från Alby till Ahlstorp så långt platserna räcker. En härlig dag för hela familjen!

Sedan 2011 har hållits slåtterdagar för alla intresserade vid det gamla båtsmanstorpet.

Ahlstorps båtmanstorp

Ahlstorps båtmanstorp

Ahlstorps båtsmanstorp ligger cirka 800 meter norr om Alby friluftsgård och är en välbevarad kulturhistorisk miljö och en oas utmed Sörmlandsleden. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng berättar om hur livet som soldat till sjöss och torpare kunde te sig förr.

 

 

Slåtter vid Dyviks lövängar

Välkommen att bli en i vårt gäng!
Kom och gör en aktiv naturvårdsinsats för de artrika ängarna i vårt fina naturreservat. Du får lära dig om kulturlandskapets traditionella vård och får trevlig motion på köpet.

Program 2022 , 17 kB, öppnas i nytt fönster.

Program med karta över området , 604.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Området är beläget nästan längst ut på Brevikshalvön. Det är ett tilltalande kulturpräglat landskap som möter dig när du kommer till området. Ängsmarkerna sköts av Arbetsgruppen Dyviks lövängar. Gruppen har sedan 1984 brukat dem på traditionellt vis med fagning om våren, slåtter om sommaren, lövtäkt om hösten och under flera år dessutom efterbete av kvigor eller får. Det mycket artrika och vackra lövängsområdet idag är naturreservat. 

Reservatets slåtterängar började hävdas igen under mitten av 1980-talet, efter många års nedlagd skötsel.

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 september 2023