Skräpplockardagar

För sextonde året deltog Tyresö i Håll Sverige rents skräpplockardagar - ett projekt för skolor och förskolor.

Vinn en upplevelse i vår utlottning

Sammanlagt 5 klasser/avdelningar med max 25 elever/barn i varje vinner en äventyrsdag i vår utlottning. Vi anpassar "äventyren" efter vinnarnas ålder och rådande restriktioner.

Vinnare 2022

Upptäckardag: Lokets förskola 25 barn, Slottsvillans förskola 20 barn och Breviks skola avdelning Klogrodan 22 barn.

Grottkrypning: Hanvikens skola 4 A och Sofiebergsskolan 2 A.

Bi-besök: 4 grupper från Tyresö skola årskurs 2.

Upptäckardag i Alby med små och stora djur (4 - 7-åringar)
Tre avdelningar/klasser med max 25 barn vinner.
I skogsbackarna finns många smådjur att upptäcka. Under dagen plockar vi växter och hämtar ägg vid Uddby gård till vår lunch (örtplättar och korv) som vi tillagar över öppen eld.

Grottkrypning i Klövberget (årskurs 2 - 6)
Två klasser med max 25 elever i varje vinner.
Nedanför Klövberget ute på Brevikshalvön finns ett av Stockholmstraktens längsta grottsystem. I grupper om ca 10 åt gången upptäcker vi de underjordiska gångarnas slingriga vägar. Under dagen bygger vi vindskydd, lagar mat (korv och hamburgare) över öppen eld och leker olika lekar.

 • Grottkrypning
 • Matlagning i grupp över öppen eld

Vinn ett besök vid Tyresös bikupor (passar barn 7 - 10 år)
Klasser har vid tre tillfällen möjlighet att i utlottning vinna ett besök vid kommunens bikupor i Alby, Fornudden eller vid Wättinge. Vi begränsar antalet till max 15 barn per tillfälle.

Besök i Fornuddsparken vid kommunenes bikupor. Utlottning i Håll Tyresö rent

Så här går det till på er städdag

 • Ni städar utanför skolområdet (inte inne på skolområdet eller skolgården)
 • Separera metall i en hög/säck (underlättar när vi ska lämna säckarna till kretsloppscentralen)
 • Tänk på att säckarna inte får vara tunga så att de blir svåra att lyfta.
 • Löv, grenar, sten och dylikt är inte skräp och det tar vi inte emot.
 • Be barnen ta med sig handskar hemifrån.
 • Fotografera gärna under dagen och e-posta till Lotta
 • Skräpet får hämtas av Servicegrupen (ingen annan).

Prata om skräpet

Skräpplockning med barn är en pedagogisk aktivitet. Syftet är inte att barnen ska städa och hålla rent, utan att lära sig att inte skräpa ner. Skräpplockningen ger också massor av möjligheter att prata om avfall, återvinning, konsumtionssamhället och begrepp som hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det är också ett tillfälle att prata om vems ansvar det är att det ligger skräp i naturen och varför människor slänger skräp.

Var uppmärksam på farligt skräp

Gå igenom med barnen vad man får och inte får plocka innan ni ger er ut. Vassa och farliga saker som glasbitar, sprutor, döda djur och liknande bör en vuxen ta hand om. Vi rekommenderar att barn alltid har handskar när de plockar skräp. Mindre barn bör inte gå ut och plocka ensamma och aldrig vid potentiellt farliga områden som vägar, sjöar och hav.

Följande skräp bör inte barn plocka:

 • Trasigt glas
 • Vassa föremål av trä, metall eller plast
 • Batterier
 • Medicinskt avfall (medicinflaskor, kanyler)
 • Olja, oljefat
 • Kondomer

Om ni hittar farligt avfall som bilbatterier, sprayburkar eller spillolja, låt en vuxen ta hand om det på ett aktsamt sätt och lämna det på en miljöstation. Kontakta din kommun om du inte har möjlighet att själv ta hand om det farliga avfallet.

Undvik vägar

Det kan vara lockande att plocka skräp längs våra bilvägar där det tyvärr ofta ligger en hel del skräp. Men vägstädning klassas som vägarbete och kräver särskild utbildning i bland annat trafiksäkerhet. Tänk på att vägområdet kan sträcka sig flera meter från vägen och inkludera både vägren och diken.

Matnyttigt material

Ladda ner tipspromenad, affischer, digitala frågespel, Skräpspelet, Skräpjakten och mycket annat.

Studiebesök på kretsloppscentralen

Tyresös skolklasser är välkomna på en guidad tur på kretsloppscentralen där barnen får lära sig om miljö och kretslopp. Vi pratar om vikten av att återvinna och hur vi ska ta vara på våra resurser. Besöken är först och främst anpassade för åk 3-4, men vi kan anpassa guidningen för äldre och yngre elever samt för förskolan om ni meddelar oss i god tid. Tidsåtgång för besöket är cirka 75 minuter.

Läs mer och boka studiebesök här

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022