Avgifter för insatser enligt LSS

Om du blivit beviljad insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är det i de flesta fall kostnadsfritt för dig - men det finns undantag.

Boende med särskild service för vuxna

Du betalar hyra och mat själv. Om ni äter gemensamt på boendet tas det ut en avgift för det.

Boende med särskild service för barn och ungdom

Du (var och en av föräldrarna) betalar för mat och övriga utgifter motsvarande underhållstödet. Avgiften för boendet baseras på vårdnadshavarnas inkomst. 

Är du ute på aktivitet med din personliga assistent, kontaktperson, ledsagare eller avlösare så står du för dina egna kostnader.

Korttidvistelse inklusive kollo

Maten betalas per serverad måltid.

Kostnad för barn under 17 år:

  • Frukost 10 kr
  • Lunch 17,50 kr
  • Middag 17,50 kr

Kostnad för barn 17 år och äldre:

  • Frukost 10 kr
  • Lunch 25 kr
  • Middag 25 kr

Daglig verksamhet

Du betalar för din egen mat.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023