Läs mer om hur avgiften räknas fram

Så här beräknas din avgift

Avgiftsutrymme

För att fastställa hur stor avgiften blir beräknas först vilket avgiftsutrymme du har. Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet , det vill säga minimibeloppet och boendekostnad eller hyra, har räknats av. För gifta makar läggs inkomsterna ihop och fördelas därefter med hälften per person.

Fastställande av avgift

  • Uppge dina inkomster - Vi behöver veta vilka inkomster och utgifter som har att göra med avgiftsbeslutet. Vi hämtar vissa uppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, till exempel uppgift om eventuellt bostadstillägg, garantipension och tilläggspension.
  • Om du inte lämnar inkomstuppgifter betalar du maxavgiften.
  • Avgiftsbeslut - När vi beräknat din avgift får du hem ett avgiftsbeslut. Om du tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga.
  • Ändrade inkomster eller utgifter - meddela oss förändringar som kan påverka din avgift. Avgifterna omprövas varje år.

Vill du veta mer?

Kontakta våra avgiftshandläggare för mer information.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Tyresö och är baserade på bestämmelserna i socialtjänstlagen, den så kallade maxtaxan, som syftar till att säkerställa att den enskilde skyddas mot för höga avgifter.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 24 januari 2020
Upp