Avgifter för insatser enligt SoL

Här hittar du vilka avgifter som gäller för de insatser du fått beviljade enligt socialtjänstlagen, SoL.

Avgifter 2024

 • Städning 870 kr/månad
 • Tvätt 670 kr/månad
 • Inköp 670 kr/månad
 • Matdistribution 268 kr/månad
 • Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet 1 071 kr/månad
 • Omvårdnad dygnet runt 2 575 kr/månad
 • Ledsagarservice 67 kr/tillfälle
 • Matlåda 62 kr/matlåda
 • Mat i dagverksamhet 80 kr/dag
 • Resor till eller från dagverksamhet 30 kr/resa. Högst 415 kr per månad.
 • Trygghetslarm avgiftsfritt
 • Avlösarservice avgiftsfritt
 • Boendestöd avgiftsfritt

Avgifter korttidsplats

 • Avgift för korttidsplats 86 kronor/dag
 • Mat på korttidsplats 134 kr/dag
 • Resor till eller från korttidsplats 30 kr/resa

Omvårdnadsavgift vård- och omsorgsboende

 • Omvårdnads- och serviceinsatser 2 575 kr/månad
 • Mat 4 016 kr/månad

Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan olika boenden.

Avgift för enstaka insatser

Om du beviljas enstaka serviceinsats, exempelvis fönsterputs, debiteras du en avgift på 392 kronor per påbörjad timma.

Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp

Dina sammanlagda avgifter, exklusive mat- och boendeavgifter, kan aldrig överstiga maxtaxan på 2 575 kr/månad.

När vi beräknar avgift utgår vi från ett lagstadgat förbehållsbelopp för levnadsomkostnader och boendekostnader.

Förbehållsbelopp

 • Om du är yngre än 61 år gäller 7 768 kronor för ensamstående, och 6 338 kronor för sammanboende.
 • Om du är 61 år eller äldre gäller 7 062 kronor för ensamstående, och 5 762 kronor för sammanboende.

Vill du veta mer?

Kontakta avgiftshandläggare eller handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, telefon 08-578 291 00 (växel).

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 23 januari 2024