Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Avgifter för insatser enligt SoL

Här hittar du vilka avgifter som gäller för de insatser du fått beviljade enligt socialtjänstlagen, SoL.

Avgifter 2019

 • Städning 706 kr/månad
 • Tvätt 544 kr/månad
 • Inköp 544 kr/månad
 • Matdistribution 217 kr/månad
 • Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet 869 kr/månad
 • Omvårdnad dygnet runt 2 089 kr/månad
 • Ledsagarservice 55 kr/tillfälle
 • Matlåda 49 kr/matlåda
 • Mat i dagverksamhet 68 kr/dag
 • Resor till eller från dagverksamhet 13 kr enkel resa, 26 kr tur och retur. Högst 250 kr per månad.
 • Trygghetslarm avgiftsfritt
 • Avlösarservice avgiftsfritt
 • Boendestöd avgiftsfritt

Avgifter korttidsplats

 • Avgift 179 kronor/dag (109 kr avser mat och 70 kr avser omvårdnad)
 • Resor till eller från korttidsplats 13 kr/resa

Omvårdnadsavgift vård- och omsorgsboende

 • Omvårdnads- och serviceinsatser 2 089 kr/månad
 • Mat 3 259 kr/månad

Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan olika boenden.

Avgift för enstaka insatser

Om du beviljas enstaka serviceinsats, exempelvis fönsterputs, debiteras du en avgift på 371 kronor per påbörjad timma.

Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp

Dina sammanlagda avgifter, exklusive mat- och boendeavgifter, kan aldrig överstiga maxtaxan på 2 089 kr/månad.

Förbehållsbeloppet garanterar dig en summa som du har rätt att ha kvar till levnadsomkostnader och boendekostnader.

Förbehållsbelopp

 • Om du är yngre än 61 år gäller 5 774 kronor för ensamstående, och 4 879 kronor för sammanboende.
 • Om du är 61 år eller äldre gäller 5 249 kronor för ensamstående, och 4 435 kronor för sammanboende.

Vill du veta mer?

Kontakta avgiftshandläggare eller handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, telefon 08-578 291 00 (växel).

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Upp