Avgifter för insatser enligt SoL

Här hittar du vilka avgifter som gäller för de insatser du fått beviljade enligt socialtjänstlagen, SoL.

Avgifter 2020

 • Städning 718 kr/månad
 • Tvätt 553 kr/månad
 • Inköp 553 kr/månad
 • Matdistribution 221 kr/månad
 • Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet 884 kr/månad
 • Omvårdnad dygnet runt 2 125 kr/månad
 • Ledsagarservice 56 kr/tillfälle
 • Matlåda 50 kr/matlåda
 • Mat i dagverksamhet 69 kr/dag
 • Resor till eller från dagverksamhet 13 kr enkel resa, 26 kr tur och retur. Högst 250 kr per månad.
 • Trygghetslarm avgiftsfritt
 • Avlösarservice avgiftsfritt
 • Boendestöd avgiftsfritt

Avgifter korttidsplats

 • Avgift 182 kronor/dag (111 kr avser mat och 71 kr avser omvårdnad)
 • Resor till eller från korttidsplats 13 kr/resa

Omvårdnadsavgift vård- och omsorgsboende

 • Omvårdnads- och serviceinsatser 2 125 kr/månad
 • Mat 3 315 kr/månad

Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan olika boenden.

Avgift för enstaka insatser

Om du beviljas enstaka serviceinsats, exempelvis fönsterputs, debiteras du en avgift på 371 kronor per påbörjad timma.

Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp

Dina sammanlagda avgifter, exklusive mat- och boendeavgifter, kan aldrig överstiga maxtaxan på 2 125 kr/månad.

Förbehållsbeloppet garanterar dig en summa som du har rätt att ha kvar till levnadsomkostnader och boendekostnader.

Förbehållsbelopp

 • Om du är yngre än 61 år gäller 5 873 kronor för ensamstående, och 4 963 kronor för sammanboende.
 • Om du är 61 år eller äldre gäller 5 339 kronor för ensamstående, och 4 512 kronor för sammanboende.

Vill du veta mer?

Kontakta avgiftshandläggare eller handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, telefon 08-578 291 00 (växel).

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Upp