Avgifter för insatser enligt SoL

Här hittar du vilka avgifter som gäller för de insatser du fått beviljade enligt socialtjänstlagen, SoL.

Avgifter 2023

 • Städning 797 kr/månad
 • Tvätt 614 kr/månad
 • Inköp 614 kr/månad
 • Matdistribution 245 kr/månad
 • Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet 981 kr/månad
 • Omvårdnad dygnet runt 2 359 kr/månad
 • Ledsagarservice 62 kr/tillfälle
 • Matlåda 57 kr/matlåda
 • Mat i dagverksamhet 74 kr/dag
 • Resor till eller från dagverksamhet 28 kr/resa. Högst 380 kr per månad.
 • Trygghetslarm avgiftsfritt
 • Avlösarservice avgiftsfritt
 • Boendestöd avgiftsfritt

Avgifter korttidsplats

 • Avgift för korttidsplats 79 kronor/dag
 • Mat på korttidsplats 123 kr/dag
 • Resor till eller från korttidsplats 28 kr/resa

Omvårdnadsavgift vård- och omsorgsboende

 • Omvårdnads- och serviceinsatser 2 359 kr/månad
 • Mat 3 680 kr/månad

Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan olika boenden.

Avgift för enstaka insatser

Om du beviljas enstaka serviceinsats, exempelvis fönsterputs, debiteras du en avgift på 384 kronor per påbörjad timma.

Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp

Dina sammanlagda avgifter, exklusive mat- och boendeavgifter, kan aldrig överstiga maxtaxan på 2 359 kr/månad.

Förbehållsbeloppet är en summa som du har rätt att ha kvar till levnadsomkostnader och boendekostnader.

Förbehållsbelopp

 • Om du är yngre än 61 år gäller 7 117 kronor för ensamstående, och 5 807 kronor för sammanboende.
 • Om du är 61 år eller äldre gäller 6 470 kronor för ensamstående, och 5 279 kronor för sammanboende.

Vill du veta mer?

Kontakta avgiftshandläggare eller handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, telefon 08-578 291 00 (växel).

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 20 februari 2023