Avgifter för insatser enligt SoL

Här hittar du vilka avgifter som gäller för de insatser du fått beviljade enligt socialtjänstlagen, SoL.

Avgifter 2021

 • Städning 723 kr/månad
 • Tvätt 557 kr/månad
 • Inköp 557 kr/månad
 • Matdistribution 222 kr/månad
 • Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet 890 kr/månad
 • Omvårdnad dygnet runt 2 139 kr/månad
 • Ledsagarservice 56 kr/tillfälle
 • Matlåda 51 kr/matlåda
 • Mat i dagverksamhet 70 kr/dag
 • Resor till eller från dagverksamhet 25 kr/resa. Högst 350 kr per månad.
 • Trygghetslarm avgiftsfritt
 • Avlösarservice avgiftsfritt
 • Boendestöd avgiftsfritt

Avgifter korttidsplats

 • Avgift 182 kronor/dag (111 kr avser mat och 71 kr avser omvårdnad)
 • Resor till eller från korttidsplats 25 kr/resa

Omvårdnadsavgift vård- och omsorgsboende

 • Omvårdnads- och serviceinsatser 2 139 kr/månad
 • Mat 3 336 kr/månad

Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan olika boenden.

Avgift för enstaka insatser

Om du beviljas enstaka serviceinsats, exempelvis fönsterputs, debiteras du en avgift på 377 kronor per påbörjad timma.

Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp

Dina sammanlagda avgifter, exklusive mat- och boendeavgifter, kan aldrig överstiga maxtaxan på 2 139 kr/månad.

Förbehållsbeloppet garanterar dig en summa som du har rätt att ha kvar till levnadsomkostnader och boendekostnader.

Förbehållsbelopp

 • Om du är yngre än 61 år gäller 5 911 kronor för ensamstående, och 4 994 kronor för sammanboende.
 • Om du är 61 år eller äldre gäller 5 373 kronor för ensamstående, och 4 540 kronor för sammanboende.

Vill du veta mer?

Kontakta avgiftshandläggare eller handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, telefon 08-578 291 00 (växel).

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 22 januari 2021