Fackmannamässiga ritningar

Fackmannamässiga ritningar innebär att ritningarna är gjorda med omsorg och har korrekta symboler och markeringar. Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar i ansökan om bygglov eller anmälan, får du beslut om bygglov snabbare.

Fackmannamässiga ritningar representerar verkligheten eller hur tänkta byggnader och åtgärder kommer att se ut i verkligheten.

Fackmannamässiga ritningar ska till exempel:

 • vara ritade med rena svarta linjer på vitt papper (antingen för hand med linjal eller med datorprogram)
 • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler med mera
 • ha ett rithuvud (en ruta med information om ritningen)
 • tydligt visa vad som ska byggas och vad som är befintligt (existerar från början)
 • vara ritade och utskrivna i skala (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in)
 • ha en skalstock
 • ha tydliga mått, i meter med minst en decimal (exempelvis 10,5 m)
 • innehålla uppgift om vilket höjdsystem som är använt om ritningen innehåller höjduppgifter, t ex markhöjder eller höjdkurvor
 • ha utritade byggnader lägesbestämda mot tomtgräns (det betyder att de har två vinkelräta mått mot tomtgräns, så att minsta avstånd till granne eller tomtgräns framgår)
 • ha utritade marklinjer på fasadritningar
 • ha markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna (var snittet går)
Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021