Skala

Ritningar finns i olika skala. Skalan anger förhållandet mellan ett visst avstånd på ritningen och motsvarande avstånd i verkligheten.

  • Skala 1:100 (passar ofta till planritningar och fasader). Betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten.
  • Skala 1:200 (passar ofta till mindre tomtkartor)
    Betyder att 1 cm på ritningen är 200 cm i verkligheten.
  • Skala 1:400 (passar ofta till normala till stora tomtkartor)
    Betyder att 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten.
  • Skala 1:20 (passar ofta till detaljritningar)
    Betyder att 1 cm på ritningen är 20 cm i verkligheten.

Hur räknar man skala?

Exempel 1:
I verkligheten är väggen 4.5 meter. Hur lång är väggen i skala 1:100?
4.5 meter = 450 cm (1m = 100 cm)
Räkan ut vad skalan 1:100 är i decimaler.
1:100 = 1 ÷100
1 ÷100 = 0,01
Skalan multiplicerat med måttet:
450 cm * 0.01 (skalan) = 4,5 cm
Svar: På ritningen blir väggen 4,5 cm när den är 4,5 meter i verkligheten.

Exempel 2:
I verkligheten är väggen 4.5 meter. Hur lång är väggen i skala 1:400?
4.5 meter = 450 cm (1m = 100 cm)
Räkan ut vad skalan 1:400 är i decimaler.
1:400 = 1 ÷400
1 ÷400 = 0,0025
Skalan multiplicerat med måttet:
450 cm * 0,0025 (skalan) = 1,125 cm
Svar: På ritningen blir väggen 1,125 cm när den är 4.5 meter i verkligheten.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 december 2020

Hitta på sidan