OVK – obligatorisk ventilationskontroll

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) görs för säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska. Kontrollen ska göras regelbundet av behörig person. Efter kontrollen ska ett besiktningsprotokoll lämnas till byggnadens ägare och till kommunen.

Foto på ventilationssystem. OVK ska göras regelbundet i de flesta byggnader där det vistas många människor eller bedrivs verksamhet.

Varför gör man OVK?

Syftet med OVK är att kontrollera att ventilationssystemen fungerar och att inomhusklimatet är bra. Ventilationskontroll ska göras av en certifierad kontrollant i de flesta byggnader där det vistas många människor eller bedrivs verksamhet.

Det är den som äger byggnaden som har ansvar för att OVK utförs.

När ska OVK göras?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem används för första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, vart tredje eller sjätte år, beroende på ventilationstyp och vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna. I en- och tvåbostadshus görs en besiktning när ventilationen installeras men inga återkommande besiktningar.

Besiktningsprotokoll ska skickas till kommunen

Kommunens byggnadsnämnd ska se till att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

För dig som är kontrollant – här skickar du in protokoll

När du som kontrollant ska skicka protokollet till kommunen använder du vår e-tjänst. Om besiktningsprotokollet inte är godkänt ska datum för ombesiktning finnas med i protokollet.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 januari 2024