Flaggning

Här kan du läsa om vilka riktlinjer Tyresö kommun följer när det gäller flaggning och vilka dagar kommunen har beslutat att särskilt uppmärksamma. För dig som privatperson finns det rekommendationer kring flaggning. De grundar sig på lång tradition, men regleras inte i lagen.

Uppmärksammade dagar i kommunen

”I Tyresö finns plats för alla”. Texten är hämtad från kommunens vision och är en grundläggande värdering i allt vårt arbete. Den ligger också till grund för kommunens beslut att särskilt uppmärksamma vissa dagar.

Till de dagar som vi uppmärksammat sedan tidigare, beslutade kommunstyrelsen i december 2019 att även uppmärksamma de fyra internationella temadagarna Förintelsens minne, Kvinnodagen, Demokratidagen och Orange Day. De internationella dagarna är instiftade av FN, Förenta nationerna, och tar upp viktiga frågor som engagerar och är aktuella över tid.

Kommunen uppmärksammar årligen nedanstående dagar. Flera av dessa är allmänna flaggdagar, och då flaggar vi med svenska flaggan. Andra dagar uppmärksammar vi genom att lysa upp vattentornet.

 • Internationella dagen för Förintelsens minne (27 januari)
 • Internationella kvinnodagen (8 mars)
 • Första maj (1 maj, flaggdag)
 • Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi (17 maj)
 • Veterandagen (29 maj, flaggdag)
 • Nationaldagen och svenska flaggans dag (6 juni, flaggdag)
 • Internationella dagen för demokrati (15 september)
 • Valdagen, i september vart fjärde år (flaggdag)
 • FN-dagen (24 oktober, flaggdag)
 • Orange Day, internationella dagen mot våld mot kvinnor (25 november)
 • Nobeldagen (10 december, flaggdag)

Tyresö kommun uppmärksammar också årligen Stockholm Pride genom att hissa Prideflaggan och svenska flaggan runt om i kommunen.

Vi flaggar också vid besök i samband med internationellt samarbete. Det är säkerhetsenheten som ansvarar för flaggningen i Tyresö, och det är Södertörns brandförsvarsförbund (brandstationen i Tyresö) som ansvarar för att hissa och hala flaggorna.

Så flaggar kommunen

Tyresö kommun flaggar med svenska flaggan på allmänna flaggdagar.

Tyresöflaggan och EU-flaggan får vaja dygnet runt.

 • Vid endast en flaggstång: Tyresöflaggan byts ut mot den svenska flaggan vid allmänna flaggdagar, till exempel Nobeldagen
 • Vid två flaggstänger: Daglig flaggning med Tyresöflaggor. Vid allmänn flaggdag byts ena ut mot den svenska flaggan
 • Vid tre flaggstänger eller flera: Tyresöflaggor och en EU-flagga. Vid allmänna flaggdagar byts en av Tyresöflaggorna ut mot den svenska flaggan.

Varför hissas inte svenska flaggan varje dag?

Den svenska flaggan måste hissas och halas dagligen och det arbetet har vi bara resurser till vid allmänna flaggdagar.

Varför flaggar vi med EU-flaggan?

Sverige och därmed Tyresö kommun är medlemmar i EU och kommunen har flera EU-finansierade projekt.

Tyresöflaggan med kommunvapnet

Kommunen har egna flaggor med kommunvapnet. Dessa kan du se bland annat på följande platser:

 • Vid Tyresö centrum, utmed Bollmoravägen
 • Vid korsningen Bollmoravägen/Tyresövägen
 • I Stadsparken
 • Vid Trollbäckens IP och på Tyresövallen
 • Alby friluftsgård
 • Kretsloppscentralen i Petterboda
 • På Radiovägen i Lindalens arbetsplatsområde.

Behöver din enhet beställa en ny flagga kan du kontakta kommunikationsstaben.
E-post: kommunikation@tyreso.se

Vad betyder Tyresö kommuns vapen som finns på flaggan?

Tyresö kommuns vapen fastställdes 1954 och speglar en del av kommunens historia. I vapnet finns två skilda symboler – tre kvarnhjul och en oxpanna. Kvarnhjulen påminner oss om Nyfors, Follbrinkströmmen och Uddby. Oxpannan är symbolen för ätten Oxenstierna. 

Flaggregler för privatpersoner

Som privatperson får du flagga med svenska flaggan när du vill, men det finns rekommendationer som du bör följa. Rekommendationerna grundar sig på lång tradition, men regleras inte i lagen.

 • Låt inte flaggan hänga uppe över natten. En vimpel får däremot vara hissad dygnet runt, året runt.
 • Flagga inte med en trasig, fransig eller urblekt flagga.
 • Sätt inte märken, bokstäver eller namn på flaggan.
 • Undvik att flaggan nuddar marken i samband med att den hissas och halas.
 • Flaggstången ska vara 3–4 meter högre än taknocken.
 • Flaggans längd ska vara en fjärdedel av stångens höjd (för vimpel gäller en tredjedel).
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 januari 2024