Savigny le Temple i Frankrike

Tyresö har haft ett samarbete med Savigny le Temple sedan 1985.

De senaste åren har Tyresö deltagit i dansprojekt och ungdomsläger i Savigny med medverkan även från ortens andra vänorter i Rumänien och Spanien och Cesis. Vi har även deltagit i gemensamma fotbollsturneringar för flicklag och körfestivaler.

Savigny ligger i Briedistriktet cirka 4 mil sydost om Paris i regionen Ile-de-France och departementet Seine-et-Marne. Antal invånare är cirka 29 300.

Kort historik

Den gamla byn le Bourg är det ursprungliga Savigny med renoverad bybebyggelse. Där ligger det gamla stadshuset och en vacker medeltida kyrka, Eglise-Saint-Germain. I le Bourg finns också en gammal, välbevarad gård som nu är museum.

Familjen Clary (Karl XIV Johans hustru Désirée Clary - drottning Desideria) ägde en gång i tiden slottet i Savigny. På slottsområdet ligger också numera ett sjukhus - Gustave-Roussy - med specialitet att behandla vissa svåra cancersjukdomar. En skola i Savigny är uppkallad efter Désirée Clary. I Savigny finns en gata som har uppkallats efter Olof Palme.

Bebyggelse

Det "nya" Savigny började växa fram 1973 tillsammans med övrig bostadsproduktion i närområdet - kallat Den nya staden Melun-Sénart, det vill säga området mellan staden Melun och skogsområdet Sénart. I Melun-Sénartområdet ingår, förutom Savigny, nio kommuner.

Flerfamiljshusbebyggelsen finns koncentrerad i Centre Ville. För övrigt finns bostadsområden med varierad bebyggelse och genomgående för områdena är att det finns anlagda dammar/vattensamlingar och fina parkanläggningar. I varje stadsdel finns ett mindre köpcentrum.

Arbetsmarknad

I östra delarna av Savigny finns ett industriområde och ett stort kommersiellt centrum med mängder av affärer. Många av Savignyborna arbetar i Paris eller närliggande kommuner. Täta förbindelser med Paris finns via pendeltåg. 

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 december 2020