Volontärarbete och ungdomsutbyte

Gör en insats utomlands. Skaffa dig internationell erfarenhet och jobba som volontär i ett annat land. Vill din ungdomsgrupp möta unga från andra länder i Europa? Då är ungdomsutbyte en bra metod för att utöka ert nätverk.

Europeisk volontärtjänst, EVS

Kommuner, organisationer, sociala företag med flera kan ta emot volontärer från ett EU-land eller skicka volontärer från Sverige. EU-programmet heter Europeisk volontärtjänst, EVS, och det är till för unga som är mellan 17-30 år som vill arbeta som volontär från 2 veckor till 12 månader.

EVS riktar sig till alla unga och EU finansierar resa, fickpengar och boende för volontären. Det finns inga krav på betyg eller på tidigare erfarenheter.

Sända eller ta emot volontärer

Dessa kan ta emot volontärer från ett EU-land eller skicka volontärer från Sverige:

  • kommuner
  • organisationer
  • sociala företag
  • stiftelser icke vinstdrivande föreningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2018