Stöd om du har föräldrar med beroende

Har du en förälder eller en nära anhörig som missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter?

Du kan få enskilt stöd eller träffa andra jämnåriga i grupp som har liknande erfarenheter som du.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mottagningsenheten för barn och unga, eller samordnaren på Resursenheten på: 08-578 291 00.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Upp

Hitta på sidan