Stöd om du har föräldrar med beroende

Har du en förälder eller en nära anhörig som missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter?

Du kan få enskilt stöd eller träffa andra jämnåriga i grupp som har liknande erfarenheter som du.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mottagningsenheten för barn och unga, eller Resursenheten på: 08-578 291 00.

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Hitta på sidan