Ovårdade tomter

Du som äger en tomt eller en byggnad är skyldig att se till att den är i ett vårdat skick.

Vårdat skick innebär att tomten inte får orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Tomten får inte användas som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar. Vid byggnation eller renovering får tomten användas för att ha material på under bygget.

Det är ganska vanligt att klagomål på ovårdad tomt handlar om misskötta häckar och växtlighet men också skräpiga tomter. Om en tomt blir en olägenhet, tala gärna med fastighetsägaren i första hand, sedan kan man vända sig till kommunen.

Läs mer om fastighetsägares ansvar för att se till att växtlighet inte blir en trafikfara.

Gör en anmälan

När ett klagomål kommer in startar bygglovsenheten ett tillsynsärende. För denna typ av ärende har kommunen en tillfällig ärendeanhopning vilket medför handläggningstider på uppemot 18 månader.

Formulär för anmälan av tillsynsärende , 19.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Vill du göra en anonym anmälan?

Alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post. Om du vill vara anonym kan du välja att ringa till kommunen eller skicka in formuläret per post.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 december 2023