Pergola

En pergola är en gles konstruktion som bärs upp av ben i hörnen och som har en genomsiktlighet på 50 procent eller mer.

En pergola måste vara utan tak, oavsett vilket material det är, för att klassas som pergola.

Behövs bygglov eller inte?

Du behöver inte bygglov om du vill:

  • sätta upp en luftig avgränsning, så som en pergola, utan täckande tak.

Du kan behöva söka bygglov om du vill:

  • förse pergolan med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, om taket är av permanent karaktär.
  • placera pergolan så att den är förankrad i en byggnad.

De här handlingarna ska skickas med i din ansökan

Kontakta oss när du vill göra en ansökan så hjälper vi dig med vilka handlingar som ska bifogas till ditt ärende.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 juni 2022