Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande. ”Svartbygge” i dagligt tal.

Om du tror att någon har gjort sig skyldig till olovligt byggande kan du anmäla det till kommunen. När en anmälan kommer in skapas ett tillsynsärende.

Innan du gör en anmälan bör du kolla:

  1. vad som står i detaljplanen
  2. vad som är bygglovbefriade åtgärder

Se detaljplan för ditt område

I detaljplanen för området står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. Så här gör du för att hitta detaljplanen för ditt område:

  1. Öppna kommunens webbkarta.
  2. Gå till vänstermenyn och klicka på ”planer och bestämmelser” och klicka sedan på ”gällande detaljplaner”.
  3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan i till höger i kartvyn.
  4. Klicka på fastigheten som markerats i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till detaljplanritning och webbsida om detaljplan.

Gör en anmälan

När ett klagomål kommer in startar bygglovsenheten ett tillsynsärende. För denna typ av ärende har kommunen en tillfällig ärendeanhopning vilket medför handläggningstider på uppemot 18 månader.

Formulär för anmälan av tillsynsärende , 19.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Vill du göra en anonym anmälan?

Alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post. Om du vill vara anonym kan du välja att ringa till kommunen eller skicka in formuläret per post.

Sanktioner för den som är skyldig till olovligt byggande

Om byggnadsnämnden bedömer att någon gjort sig skyldig till olovligt byggande kan byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgifter eller begära att det olovligt utförda tas bort (föreläggande med eventuellt vite). Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen och den bestäms utifrån åtgärdens storleken. Avgiften regleras genom 9 kapitlet plan- och byggförordningen och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år då beslutet om byggsanktionsavgiften tas.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 december 2023