Förhandsbesked

Att söka förhandsbesked är frivilligt. Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan eller vid avstyckning av en fastighet.

Drönarbild över fjällandskap och ängar

Det vanligaste är att söka förhandsbesked när du vill bygga ett nytt hus på en obebyggd fastighet utanför detaljplanerat område eller vid avstyckning av fastighet. En eventuell avstyckning ansöker du om hos Lantmäteriet.

Finns det en detaljplan?

Tätorter är oftast detaljplanerade. När det finns en detaljplan är det den som bestämmer vad marken får användas till och vad som får byggas på fastigheten. Då är en ansökan om förhandsbesked oftast onödig.

Förhandsbeskedet gäller i två år

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked. Förhandsbeskedet gäller i två år och inom denna tid måste du ansöka om bygglov för att förhandsbeskedet ska gälla. Innan du börjar bygga måste du invänta beslut om bygglov och startbesked.

Finns det strandskydd?

Om fastigheten ligger nära vattnet och berörs av strandskyddet gäller särskilda begränsningar. Då kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Vad kostar det?

Kostnaden för en ansökan om förhandsbesked inom planlagt område är 28 290 kr.

Kostnaden för en ansökan om förhandsbesked utanför planlagt område är 33 810 kr.

Så här ansöker du om förhandsbesked

Ta hjälp av informationen som följer när du vill göra en ansökan. Här kan du läsa steg för steg om hur du förbereder din ansökan och vilka handlingar du ska skicka in.

Förbered din ansökan

I ansökan ska du skicka med en situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en situationsplan behöver du först ett kartunderlag som du själv skriver ut från kommunens webbkarta.

Så här gör du för att skriva ut ett kartunderlag:

  1. Öppna kommunens webbkarta.
  2. Leta upp aktuell fastighet genom att skriva in adressen i sökfältet till höger i kartfönstret. Klicka på pilen bredvid ”adress” i det blå fältet nedanför sökrutan för att se sökträffar, klicka på adressen. Din sökträff visas i kartan markerat med en röd cirkel.
  3. Zooma in aktuell fastighet efter behov genom att först klicka på förstoringsglaset i menyfältet ovanför kartan och sedan klicka på fastigheten i kartan.
  4. Klicka på skrivaren i menyfältet ovanför kartan. Välj om du vill ha utskriften liggande eller stående. Klicka på Skriv ut, ett nytt webbfönster öppnas där du väljer ”hämta”. Skriv ut din karta.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi rekommenderar alltid att grannar pratar med varandra inför planerade byggprojekt, oavsett om de kräver bygglov eller inte. En dialog grannar emellan redan på planeringsstadiet kan betyda mycket, både för projektet och grannsämjan.

De här handlingarna ska skickas med i din ansökan

På kartunderlaget ska du sedan:

  • rita in plats för nybyggnad
  • rita in eventuellt tänkt avstyckning av tomt
  • markera plats för enskilt avlopp samt vatten eller brunn
  • rita in var du planerar in- och utfartsväg

Sammanställ en beskrivning av projektet och bifoga till ansökan. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om nybyggnationens yta och våningsantal. Skicka gärna med en skiss.

Skicka med fotografier av befintligt markområde.

Intyg från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) om att avloppslösningen du har planerat är möjlig.

Skicka in din ansökan

Länk till e-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Vem skickas fakturan till?

Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar ansökan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024