Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor om Tyresö gymnasium. Hör av dig till oss om du tycker något saknas på vår webbplats!

Mentorerna informerar sina klasser på mentorstiden. Mentorn kallar elever och vårdnadshavare till utvecklingssamtal en gång per termin.

I Vklass får du som elev information som riktar sig både till dig och din klass. Där får du också information om aktuella händelser som rör skolans elever.

På skolans storbildsskärmar får du information om till exempel frånvarande lärare .

Du får ledigt under terminstid, om det inte finns särskilda omständigheter. Om du ska mönstra måste du visa upp kallelsen.

Alla gymnasieelever i Tyresö får SL-kort av kommunen. Du Det gäller alla elever som läser vid Tyresö gymnasium eller någon annan gymnasieskola i Stockholms län under förutsättningar eleven är under 20 år eller fyller 20 år under biljettens giltighetstid.

Går du på Tyresö gymnasium delar din mentor ut busskorten första dagen på terminen. Går du på en annan skola får du SL-kortet av den skolan.

SL-kort och elevresor på gymnasiet

Du som har missat en kurs eller ett större kursavsnitt kan få göra omprov vissa onsdagskvällar.

I Vklass kan du se vilka onsdagskvällar som du kan göra omprov. Omprovstid är från kl 15.30 till kl 18.00 och du måste vara med i början av provkvällen. Du blir inte insläppt sent.

Du måste legitimera dig med ID eller med elevkort vid provtillfälle.

Om hjälpmedel är tillåtet ska lärare ha informerat både provvakt och elever. CD-spelare, Ipod, MP3, mobiltelefon och dylikt är inte tillåtet. 

Alla elever på skolan har en olycksfallsförsäkring genom Europeiska som gäller både under skol- och fritid. Försäkringen gäller till och med sista läsårsdagen i gymnasiets årskurs 3.

Olycksfallsförsäkring

Alla elever får ett skåp, i skåpet ska skolrelaterat material förvaras. Lämna aldrig värdesaker och dyra jackor i skåpet.

Skåpen ska tömmas och lämnas olåsta när skolan slutar i juni. Under sommaren klipper vi upp de lås som eventuellt finns kvar och tömmer alla skåp.

Brandlarm är utrymningslarm, följ anslagna anvisningar i klassrummet. Skolan ska tömmas omgående. Återsamlingsplatsen är fotbollsplanen nedanför skolan.

Att delta på alla lektioner, att komma i tid, att ha med sig allt nödvändigt material och göra uppgifter och provförberedelser i tid är en förutsättning för att lyckas med studierna. Det är fördelaktigt att använda hela skoldagen till skolarbete.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 31 maj 2023

Hitta på sidan