Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen, expeditionen, elevhälsan och vaktmästariet på Tyresö gymnasium. Besöksadress, gymnasiets officiella e-postadress med mera finns i den gröna kontaktrutan upptill på sidan.

Expeditionens ordinarie öppettider:
Måndag - fredag kl 08.00-16:0O
Telefonnumret är 08-578 299 40.

Kontaktuppgifter till Tyresö gymnasiums ledning

Ledning

Nils-Åke Andersson, t.f. rektor. Ansvarig för de nationella programmen.
Tel: 070-488 99 20, e-post: nilsake.andersson@tyreso.se

Tegist Eriksson, biträdande rektor för individuellt alternativ (IMA), språkintroduktion (IMS), yrkesintroduktion (IMY), programinriktat val (IMV), Second Chance School och resursskolan. Gymnasiesärskolan (byter namn till anpassad gymnasieskola juli 2023).
Tel: 070-169 80 87, e-post: tegist.eriksson@tyreso.se

Kontaktuppgifter till expeditionen på Tyresö gymnasium

Expedition

Officiell e-post gymnasiet: gymnasium@tyreso.se

Jenny Remes reception
Tel: 08-578 299 40, e-post: jenny.remes@tyreso.se

Maria Aro, administratör
Tel: 070 488 99 10, e-post: maria.aro@tyreso.se

Christine Blom, administratör
Tel: 070 488 97 47, e-post: christine.blom@tyreso.se


Kontaktuppgifter till elevhälsa och studievägledning

Elevhälsa och studievägledning

Sanaz Arnimo, skolkurator
Tel: 070 488 99 09, e-post: sanaz.arnimo@tyreso.se

Anette Onn, specialpedagog

Tel: 070-169 88 53, e-post: anette.onn@tyreso.se

Marie Thörn, speciallärare

Tel: 070-488 99 69, e-post: marie.thorn@tyreso.se

Urban Fredriksson, studie-och yrkesvägledare för de nationella programmen samt IMYRK – Yrkesintroduktion och IMV – programinriktat val och Gymnasiesärskolan (byter namn till anpassad gymnasieskola juli 2023).
Tel: 070 488 99 68, e-post: urban.fredriksson@tyreso.se

Kajsa Venström, studie- och yrkesvägledare för IMA- Individuellt alternativ, IMAST-Individuellt alternativ för elever inom autismspektrat, IMS-språkintroduktion. Samt schemaläggning.
Tel: 073-092 90 12, e-post: kajsa.venstrom​@tyreso.se


Kontaktuppgifter till vaktmästeriet

Vaktmästeri

Vaktmästeriet, e-post: tygvaktmastare@tyreso.se

Rickard Andersson, vaktmästare
Telefon: 070 488 99 32, e-post: uno.rickard.andersson@tyreso.se

Mats Sjönell, vaktmästare
Telefon: 070 488 99 50, e-post: mats.sjonell@tyreso.se

Kjell Åke Nilsson, dator- och IT-support

Telefon: 070-488 99 14, e-post: kjell-ake.nilsson@tyreso.se
Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 11 maj 2023

Hitta på sidan