Frånvaro

Frånvaroanmälan vid sjukdom är obligatorisk. Man anmäler sig före kl 9.00 varje dag då man är sjuk.

  • För elever under 18 år anmäler vårdnadshavare sjukdom på Vklass.
  • Myndiga elever som fyllt 18 år sjukanmäler sig själva på Vklass.
  • När en elev fyller 18 år har vårdnadshavaren inte längre möjlighet att komma in på Vklass. En myndig elev kan medge att vårdnadshavaren får åtkomst till Vklass. Kontakta skolans expedition så får du hjälp.
Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Hitta på sidan