Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Stöd och särskilt stöd

På Tyresö gymnasium arbetar vi med förebyggande och främjande stöd med eleven i fokus.

Detta görs bland annat med att aktivt skapa goda relationer, se elevens förmågor och lärstilar samt att alla i åk 1 kartläggs i matematik, svenska och engelska under sina första skolveckor.

På så sätt ser vi elevernas grundkunskaper och kan erbjuda stöd i god tid. Dessutom vill vi även fånga upp de elever, som exempelvis kommer in via bilagor, tillsammans med mentor och elevhälsoteamet så tidigt som möjligt. Detta för att övergången mellan grundskola och gymnasium ska gå smidigt.

Exempel på stöd som erbjuds är extra anpassningar, särskilt stöd samt mer undervisningstid:

  • Hitta bra studieteknik
  • Digitala hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter
  • Hjälp med att förtydliga uppgifter som är lite krångliga
  • Planeringsstöd
  • Hjälp med att genomföra prov
  • Resurstid hos undervisande lärare
  • Extrapass i svenska, engelska och matematik
  • Enskilt stöd med speciallärare/specialpedagog
  • Extra stöd på lektionerna av resursperson eller speciallärare/specialpedagog
  • Stöd till extra anpassningar i undervisningen

 

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 7 mars 2018
Upp

Hitta på sidan