Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn 0-18 år mantalsskrivna i kommunen och även för dem som deltar i vissa av kommunens verksamheter.

Försäkringen gäller vid olycksfall och omfattar bland annat elever, barn och ungdomar samt andra grupper inom Tyresö kommuns verksamheter.

  • För barn och elever folkbokförda i kommunen gäller försäkringen dygnet runt - alltså även på fritiden- och i Sverige.
  • För övriga barn/elever och deltagare i vissa av kommunens verksamheter gäller försäkringen under verksamhetstid.

Detaljerad information finns i försäkringsbrev- se länk nedan

Vad gäller försäkringen för?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).
Denna försäkring som kommunen tecknat gäller ej för sjukdom.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
  • Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) kontaktas för bekräftelse.
  • Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller fax, se länk.
  • Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan beställning av taxiresor göras.

Hur anmäler man?

Här kan skadeanmälan göras av målsman eller skadelidande och du hittar även aktuellt försäkringsbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 februari 2019
Upp