Olycksfallsförsäkring

Kommunen har flera former av försäkringar som kollektiv olycksfallsförsäkring för skola och socialtjänst, tjänstereseförsäkring och patientförsäkring.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Stockholms Regionens Försäkrings AB (SRF AB). Försäkringen gäller för person som är inskriven i verksamhet i kommunens regi eller där kommunen lämnar bidrag till verksamheten.

Exakt vad som ingår i den kollektiva olycksfallsförsäkringen och vilka som omfattas hittar du på SRF;s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Så anmäler du din skada
Skadorna handläggs av SRF AB och det är vårdnadshavaren för barnet/eleven eller den skadade själv som anmäler skadan.
Vid frågor om skador, kontakta SRF AB, tel 08-412 97 40 eller skador@srfab.net

Skadeanmälan sker via SRFAB - skador Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtliga anställda som reser i tjänsten omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring. Elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik. För mer information kontakta Europeiska telefon 0770-456 900.

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Det gäller även den vård som andra driver på entreprenad åt kommunen och om entreprenören är en självständig juridisk person. Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Skadeanmälan för patientförsäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 mars 2023

Hitta på sidan