ABC om Tyresö gymnasium

Här hittar sådant som är bra att veta när du är elev på Tyresö gymnasium.

Brandlarm

Brandlarm är utrymningslarm, följ anslagna anvisningar i klassrummet. Skolan ska tömmas omgående. Återsamlingsplatsen är fotbollsplanen nedanför skolan.

Busskort

Du får ett busskort från kommunen om du går på gymnasiet i Tyresö. Mentorn delar ut busskorten första dagen på terminen. Gäller elever som är under 20 år eller fyller 20 år under biljettens giltighetstid.

Café Koppen

Cafeterian som ligger på plan 2, är öppen kl 08.00–15.30 måndagar till torsdagar samt kl 08.00–14.00 på fredagar.

Elevskåp

Alla elever får ett skåp, i skåpet ska skolrelaterat material förvaras. Tänk på att aldrig lämna värdesaker och dyra jackor i skåpet. Skåpen ska tömmas och lämnas olåsta när skolan slutar i juni. Under sommaren klipper vi upp de lås som eventuellt finns kvar och tömmer alla skåp.

Framgångsfaktorer

Att delta på alla lektioner, att komma i tid, att ha med sig allt nödvändigt material och göra uppgifter och provförberedelser i tid är en förutsättning för att lyckas med studierna. Det är fördelaktigt att använda hela skoldagen till skolarbete.

Frånvaro

Frånvaroanmälan vid sjukdom är obligatorisk. Målsman anmäler sjukdom på Vklass för elever under 18 år. Myndiga elever sjukanmäler sig själva på Vklass. Man anmäler sig innan kl 09.00 varje dag då man är sjuk. När du som elev fyller 18 år förlorar förälder möjligheten att komma in på Vklass. Myndig elev kan förälder medge åtkomst till konto. Kontakta skolan så får du hjälp.

Försäkring

Alla elever på skolan har en olycksfallsförsäkring genom Europeiska som gäller både under skol- och fritid, till och med sista läsårsdagen årskurs 3 i gymnasiet.

Information

Mentorerna informerar sina klasser på mentorstiden. I Vklass får du som elev information som riktar sig till dig och din klass. I vklass anslås också aktuella händelser som rör skolans elever. Information som gäller till exempel frånvarande lärare anslås på skolans TV-apparater. Mentorn kallar elever och målsman till utvecklingssamtal en gång per termin.

Ledighet

Ledighet medges inte under terminstid, om ej särskilda omständigheter. För mönstring måste kallelse visas upp.

Matsal

Skolans matsal som ligger på plan 2, är öppen kl 11.00–12.30. Där serveras två maträtter per dag. Är du vegetarian, har du allergier eller behöver specialkost fyller du i en blankett vid skolstart. Specialkosten finns i en låda i kylen i matsalen. Specialkosten värmer du själv i mikrovågsugnen som finns i matsalen.

Omprov/Kvällsprov

Möjlighet till prov för elever som missat kurs eller större kursavsnitt finns på vissa onsdagskvällar. Information om vilka onsdagskvällar finns på Vklass. Omprovstid är från kl 15.30 till kl 18.00 och du måste vara med i början av provkvällen. Du blir inte insläppt sent. CD-spelare, Ipod, MP3, mobiltelefon och dylikt är inte tillåtet. Lärare måste ha informerat provvakt och elever om att hjälpmedel är tillåtet. Du
måste legitimera dig med ID eller med elevkort vid provtillfället.

Ordningsregler

Elev och målsman skriver under blanketten för ordningsreglerna som gäller för Tyresö gymnasium. Blanketten finns att hämta på Vklass. Underskriven blankett ska lämnas till mentor.

Ordningsregler för Tyresö gymnasium

Vklass Länk till annan webbplats.

Parkering

Cyklar och mopeder parkeras vid cykelställ. Motorcyklar och bilar parkeras på någon av skolans tre parkeringsplatser, där p-skiva gäller. På övre parkeringen finns särskilda säkerhetsställ för mopeder och motorcyklar. På övriga ytor råder parkeringsförbud med bötesrisk.

Resurstimmen

Är till för att du som elev ska kunna få möjlighet till extra stöd och handledning eller för att kunna besöka lärare. I schemat anges tid för resurstimmen.

Rökning – vi är en rökfri skola

Rökning är inte tillåten inomhus eller inom skolans område. Skolans område markeras med vita linjer och det är förbjudet att röka innanför dessa markeringar.

Vklass

Vklass är vår primära informationskanal. I vklass kan man se vad som händer på skolan, hitta scheman, anmäla sin frånvaro och kommunicera med andra elever, lärare och personal i övrigt.

Vklass Länk till annan webbplats.

Värdeskåp

Värdeskåp finns på expeditionen för kortare förvaring. Man måste ha en 10-krona som återfås när skåpet öppnas.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018