Elevhälsa

På Tyresö gymnasium har vi ett elevhälsoteam som arbetar för att du som elev ska få det stöd du behöver. Välkommen att ta kontakt med oss!

Skolhälsovård

Skolsköterskan har ansvar för den medicinska insatsen i elevhälsan som man även kallar skolhälsovården. Skolsköterskan bokar elever till skolläkarmottagningen som äger rum cirka 1 gång per månad.

Skolhälsovårdens mål, enligt skollagen, är att bevara och förbättra elevens psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Alla elever i åk 1 på Tyresö gymnasium får vid skolstart ett erbjudande om hälsosamtal. Skolsköterskan ingår även i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.

Välkommen in när dörren är öppen! Annars kan du ringa eller mejla och boka tid.

Kurator

Under gymnasietiden kan man hamna i situationer och stämningslägen som man på egen hand har svårt att reda ut. Hos skolkuratorn kan man som elev söka samtalsstöd för alla sorts frågor. Det kan handla om skoltrötthet, nedstämdhet, självbild, konflikter, stressrelaterade frågor, studieekonomi och egentligen det mesta. Tillsammans försöker vi reda ut frågeställningen eller det som upplevs som svårt.
Skolkurator på Tyresö gymnasium ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska och studievägledare.

Välkommen in när dörren är öppen! Annars kan du ringa eller mejla och boka tid.

Sidan publicerad av: Lars Fuglesang
Senast uppdaterad: 9 mars 2018

Hitta på sidan