Leveransanvisningar för utförare ÄoO

När en person avslutar sina insatser hos en utförare ska journalen så snart som möjligt efter avslut skickas till närarkivet hos Myndighet för äldre och funktionsnedsättning. I närarkivet samsorteras handlingarna i personens akt.

Observera att dokumentation som rör olika lagrum, SoL, LSS och HSL ska sorteras var för sig.

Inför leverans

Rensa akten från gem, plast, post-it lappar och annat som kan förstöra pappret i akten för framtiden. Häftklamrar kan sitta kvar.

Samtliga papper ska vara sorterade i omvänd kronologisk ordning, dvs. med senaste daterade bladet överst.

Skriv på kuvertet/aktomslaget: för- och efternamn, personnummer, avslutsår samt om personen är avslutad eller avliden.

Placera akterna i personnummerordning i boxar.

Vid leverans

Fyll i leveransreversal, se länk längre ner på sidan.

Kontakta arkivredogörare på Myndighet för äldre och funktionsnedsättning för dialog om tid för leverans. Kontakt: Maria Eriksson, maria.eriksson@tyreso.se

Boxarna levereras till:
Tyresö kommun - InternService
Att: Maria Eriksson, arkivredogörare närarkiv plan 3
135 40 Tyresö

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 6 maj 2024

Hitta på sidan