Ämnesplan Piano

Undervisningen i Tyresö Kulturskola präglas av lust, utveckling och delaktighet. Lärandet ses som en process som utgår från individens och gruppens behov och förutsättningar. Ämnesplanen visar de olika moment och nivåer som ingår i undervisningen. Närvaro, engagemang och hur länge man deltar, påverkar undervisningens nivå och innehåll.

Ämnesplan Piano

Kunskapsområden

Grundläggande kunskaper

Fördjupande kunskaper

Hantverk och teknik

Ergonomi (sittställning, hur du håller händerna) Övningsrutiner Instrumentkännedom Koordination Tonbildning

Vidareutveckling av grundläggande kunskaper.

Uttryck och interpretation

Dynamik (att spela från svagt till starkt) Rytm och puls Uttrycka känslor genom instrumentet

Vidareutveckling av grundläggande kunskaper Artikulation/frasering Repertoar och genrekännedom Improvisation och eget skapande

Improvisation och eget skapande

Enkel improvisation Spela på gehör Ackordspel, dur och moll

Vidareutveckling av grundläggande kunskaper. Kompmodeller

Kommunikation och
interaktion


- Ensemble och samspel

Samspel Lyssna och ta instruktioner

Vidareutveckling av grundläggande kunskaper Ökat elevinflytande

Presentation och
framträdande

Alla får chansen att framträda enskilt och ibland i grupp. Förberedelse inför scenframträdande Spela utan noter/utantill

Vidareutveckling av grundläggande kunskaper

Ämnesorientering och teori

Allmän musiklära (notläsning, notvärden och pauser) Ackordanalys

Vidareutveckling av grundläggande kunskaper

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 8 november 2023

Hitta på sidan