Förlängd lektionstid

Elever kan efter ett års studier i kulturskolans instrumental- och sångundervisning erbjudas förlängd lektionstid. Uttagning görs i samråd med din lärare.

Elever från 15 år kan ansöka om längre lektionstid som garanterar enskild undervisning i upp till 40 min/vecka. Urval sker i samråd med berörd lärare och kulturskolans ledning. En förhöjd terminsavgift tas ut och antalet platser är begränsat.

Elever som har förlängd tid, förväntas ha hög lektionsnärvaro och lägga mycket tid på övning.

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 6 november 2023

Hitta på sidan