Sång (från 7 år)

Den som väljer rösten som sitt instrument får sjunga visor, musikalmelodier, klassiska sånger, rock, pop och mycket annat. För barn och ungdomar födda 2002-2016.

Sång för nybörjare

Barn 7–9 år erbjuds nybörjarsång i grupper om cirka 15 elever. Kursen innehåller bland annat en lekfull inlärning av grundläggande sångteknik, sång tillsammans med andra och sång inför publik.

Boka kurs

Sångundervisning i liten grupp

Barn 10–12 år erbjuds sångundervisning i grupper om cirka 5 elever. Kursen innehåller bland annat grundläggande sång- och andningsteknik, gehörs- och notkunskap och inlärning av solosångsrepertoar från olika genrer.

Boka kurs

Lärare:
Cassandra Jenner, Jessica Lång och Johan Wållberg

Enskild undervisning för tonåringar

Ungdomar från 13 år erbjuds sångundervisning enskilt. Kursen innehåller bland annat: Avancerad sång- och andningsteknik, gehörs- och notkunskap, instudering av sångrepertoar från olika genrer med möjlighet till genrespecialisering, utveckling av den musikaliska uttrycksförmågan och framträdande inför publik.

Boka kurs

Den individinriktade sångundervisningen startar senare än andra musikämnen eftersom ungdomarnas röstorgan inte är färdigutvecklade förrän de blivit något äldre. Därför får sångeleverna gå kvar i kulturskolan fram till höstterminen det år de fyller 22 år. 

Ämnesplan

Lärare
Jessica Lång och Johan Wållberg

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 8 november 2023