Avgifter

Här hittar du aktuella kursavgifter och betalningsvillkor.

Avgifter för kurser på Tyresö kulturskola. Beloppet anges i kronor per termin.

Avgifter för kurser på kulturskolan

Kronor/termin

Instrumentalundervisning
(familjerabatt från och med tredje barnet)

1 155

Avancerat program

2 055

Förlängd lektionstid

1 620

Sångundervisning 7–9 år

590

Sångundervisning 10–12 år

680

Sångundervisning från 13 år

1 155

Orkester, ensemble och kör

Avgiftsfritt

Musiklek

590

Blockflöjtsgrupp

590

Musikproduktion

785

Rockskola

785

Musikkurs för barn med autism

590

Bildkurs för barn med autism

785

Dans, teater, bild och form (lektionstid 45 minuter)

680

Lektionstid (60 minuter)

785

Lektionstid (lektionstid 75 minuter)

975

Lektionstid (lektionstid 90 minuter)

1 155


Betalningsvillkor för köp av kurs på kulturskolan

Villkoren började gälla 1 januari 2018.

Villkor för betalning

Indexreglering

Kulturskolans avgifter indexregleras inför varje läsår.

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 10 maj 2018
Upp