Avgifter

Här hittar du aktuella kursavgifter och betalningsvillkor.

Avgifter för kurser på Tyresö kulturskola. Beloppet anges i kronor per termin.

Avgifter för kurser på kulturskolan

Kronor/termin

Instrumentalundervisning
(familjerabatt från och med tredje barnet)

1 310

Sångundervisning 7–9 år

670

Sångundervisning 10–12 år

755

Sångundervisning från 13 år

1310

Orkester, ensemble och kör

Avgiftsfritt

Blåshänget

440

Musiklek

670

Musikproduktion

890

Bildkurs för barn med autism

755

Dans för barn med särskilda behov

755

Dans, teater, bild och form (lektionstid 45 minuter)

755

Dans, teater, bild och form (lektionstid 60 minuter)

890

Dans, teater, bild och form (lektionstid 75 minuter)

1105

Dans, teater, bild och form (lektionstid 90 minuter)

1 310

Cirkus

Varierar, se kurskatalogen

Film

Varierar, se kurskatalogen

Avancerat program

2 335

Förlängd lektionstid

1 835

Kortkurs

455

Lovkurs

755


Betalningsvillkor för köp av kurs på kulturskolan

Villkoren började gälla 1 januari 2018.

Villkor för betalning

Indexreglering

Kulturskolans avgifter indexregleras inför varje läsår.

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 24 augusti 2022