Avgifter

Här hittar du aktuella kursavgifter och betalningsvillkor.

Avgifter för kurser på Tyresö kulturskola. Beloppet anges i kronor per termin.

Avgifter för kurser på kulturskolan

Kronor/termin

Instrumentalundervisning
(familjerabatt från och med tredje barnet)

1 250

Sångundervisning 7–9 år

640

Sångundervisning 10–12 år

735

Sångundervisning från 13 år

1 250

Orkester, ensemble och kör

Avgiftsfritt

Musiklek

640

Blockflöjtsgrupp

640

Musikproduktion

850

Rockskola

850

Bildkurs för barn med autism

735

Dans, teater, bild och form (lektionstid 45 minuter)

735

Dans, teater, bild och form (lektionstid 60 minuter)

850

Dans, teater, bild och form (lektionstid 75 minuter)

1055

Dans, teater, bild och form (lektionstid 90 minuter)

1 250

Avancerat program

2 225

Förlängd lektionstid

1 750


Betalningsvillkor för köp av kurs på kulturskolan

Villkoren började gälla 1 januari 2018.

Villkor för betalning

Indexreglering

Kulturskolans avgifter indexregleras inför varje läsår.

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 31 oktober 2020