Avgifter

Här hittar du aktuella kursavgifter och betalningsvillkor.

Avgifter för kurser på Tyresö kulturskola. Beloppet anges i kronor per termin.

Avgifter för kurser på kulturskolan

Kronor/termin

Instrumentalundervisning
(familjerabatt från och med tredje barnet)

1 225

Sångundervisning 7–9 år

630

Sångundervisning 10–12 år

720

Sångundervisning från 13 år

1 225

Orkester, ensemble och kör

Avgiftsfritt

Musiklek

630

Blockflöjtsgrupp

630

Musikproduktion

835

Rockskola

835

Rytmik för barn med autism

630

Bildkurs för barn med autism

785

Dans, teater, bild och form (lektionstid 45 minuter)

720

Lektionstid (60 minuter)

835

Lektionstid (lektionstid 75 minuter)

1035

Lektionstid (lektionstid 90 minuter)

1 225

Avancerat program

2 185

Förlängd lektionstid

1 720

Kortkurs

420

Cirkus

700


Betalningsvillkor för köp av kurs på kulturskolan

Villkoren började gälla 1 januari 2018.

Villkor för betalning

Indexreglering

Kulturskolans avgifter indexregleras inför varje läsår.

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 26 augusti 2019
Upp