Avgifter

Här hittar du aktuella kursavgifter och betalningsvillkor.

Avgifter för kurser på Tyresö kulturskola. Beloppet anges i kronor per termin.

Avgifter för kurser på kulturskolan

Kronor/termin

Instrumentalundervisning
(familjerabatt från och med tredje barnet)

1 275

Sångundervisning 7–9 år

650

Sångundervisning 10–12 år

750

Sångundervisning från 13 år

1 275

Orkester, ensemble och kör

Avgiftsfritt

Musiklek

650

Blockflöjtsgrupp

650

Musikproduktion

865

Rockskola

865

Rytmik för barn med autism

650

Bildkurs för barn med autism

815

Dans, teater, bild och form (lektionstid 45 minuter)

750

Dans, teater, bild och form (lektionstid 60 minuter)

865

Dans, teater, bild och form (lektionstid 75 minuter)

1075

Dans, teater, bild och form (lektionstid 90 minuter)

1 275

Avancerat program

2 270

Förlängd lektionstid

1 785

Kortkurs

440

Lovkurs

730


Betalningsvillkor för köp av kurs på kulturskolan

Villkoren började gälla 1 januari 2018.

Villkor för betalning

Indexreglering

Kulturskolans avgifter indexregleras inför varje läsår.

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 3 september 2021