Avgifter

Här hittar du information om vad som gäller för betalning, ångerrätt och återbetalning.

Terminsavgifter

Avgifter för kurser på kulturskolan

Kronor/termin

Instrumentalundervisning
(familjerabatt från och med tredje barnet)

1 395

Sångundervisning 7–9 år

715

Sångundervisning 10–12 år

805

Sångundervisning från 13 år

1395

Orkester, ensemble och kör

Avgiftsfritt

Blåshänget

470

Musiklek

715

Musikproduktion

950

Bildkurs för barn med autism

805

Dans för barn med särskilda behov

805

Dans, teater, cirkus, bild och form (lektionstid 45 minuter)

805

Dans, teater, film, cirkus, bild och form (lektionstid 60 minuter)

950

Dans, teater, film, cirkus, bild och form (lektionstid 75 minuter)

1180

Dans, teater, film, bild och form (lektionstid 90 minuter)

1 395

Avancerat program

2 490

Förlängd lektionstid

1 955

Kortkurs

485/kurs

Lovkurs - kollo

755/kurs

Lovkurs - kollo

565/kurs


Betalningsvillkor

Det går att betala med kort, swish och faktura. Väljer du faktura kommer fakturan att skickas till den brevlåda som du mottar övriga kommunala fakturor (till exempel per post, digital brevlåda, e-faktura eller e-post).

Fullständiga betalningsvillkor

Tyresö kommun erbjuder även delbetalning enligt följande:
information om delbetalning

Indexreglering

Kulturskolans avgifter indexregleras inför varje läsår.

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 16 november 2023