Avgifter

Här hittar du aktuella kursavgifter och betalningsvillkor.

Avgifter för kurser på Tyresö kulturskola. Beloppet anges i kronor per termin.

Avgifter för kurser på kulturskolan

Kronor/termin

Instrumentalundervisning
(familjerabatt från och med tredje barnet)

1 190

Avancerat program

2 055

Förlängd lektionstid

1 670

Sångundervisning 7–9 år

610

Sångundervisning 10–12 år

700

Sångundervisning från 13 år

1 190

Orkester, ensemble och kör

Avgiftsfritt

Musiklek

610

Blockflöjtsgrupp

610

Musikproduktion

810

Rockskola

810

Musikkurs för barn med autism

700

Bildkurs för barn med autism

785

Dans, teater, bild och form (lektionstid 45 minuter)

700

Lektionstid (60 minuter)

810

Lektionstid (lektionstid 75 minuter)

1005

Lektionstid (lektionstid 90 minuter)

1 190


Betalningsvillkor för köp av kurs på kulturskolan

Villkoren började gälla 1 januari 2018.

Villkor för betalning

Indexreglering

Kulturskolans avgifter indexregleras inför varje läsår.

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Upp