Avgifter

Här hittar du information om vad som gäller för betalning, ångerrätt och återbetalning.

Terminsavgifter

Avgifter för kurser på kulturskolan

Kronor/termin

Instrumentalundervisning
(familjerabatt från och med tredje barnet)

1 460

Sångundervisning 7–9 år

750

Sångundervisning 10–12 år

840

Sångundervisning från 13 år

1460

Orkester, ensemble och kör

Avgiftsfritt

Blåshänget

490

Musiklek

750

Musikproduktion

995

Bildkurs för barn med autism

840

Dans för barn med särskilda behov

840

Dans, teater, cirkus, bild och form (lektionstid 45 minuter)

840

Dans, teater, film, cirkus, bild och form (lektionstid 60 minuter)

995

Dans, teater, film, cirkus, bild och form (lektionstid 75 minuter)

1235

Dans, teater, film, bild och form (lektionstid 90 minuter)

1 460

Avancerat program

2 600

Förlängd lektionstid

2 045

Kortkurs

505/kurs

Lovkurs - kollo

840/kurs

Lovkurs - kollo

625/kurs


Betalningsvillkor

Det går att betala med kort, swish och faktura. Väljer du faktura kommer fakturan att skickas till den brevlåda som du mottar övriga kommunala fakturor (till exempel per post, digital brevlåda, e-faktura eller e-post).

Fullständiga betalningsvillkor

Tyresö kommun erbjuder även delbetalning enligt följande:
information om delbetalning

Indexreglering

Kulturskolans avgifter indexregleras inför varje läsår.

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 16 maj 2024