Jag vill delbetala min faktura

Att delbetala en faktura kan betyda olika saker för olika personer. Här får du information om anstånd, avbetalningsplan och lån samt vad som skiljer dessa åt och när de är aktuella.

Anstånd

Anstånd innebär att du kan skjuta upp betalningen av din faktura till ett senare tillfälle. Hör du av dig till oss innan fakturan har förfallit kan du få anstånd i upp till 3 månader.

Att få anstånd innebär att vi inte kommer att skicka några påminnelser eller krav till dig under anståndstiden. Du kommer inte heller att få några aviseringar under anståndstiden utan det är fakturan du redan fått som gäller som underlag.

Har betalning fortfarande inte inkommit till oss när anståndstiden gått ut kommer normal kravgång att gälla igen. Du betalar också dröjsmålsränta från förfallodagen till den dag då pengarna kommit in på kommunens konto.

Hur du betalar din faktura väljer du själv, du kan delbetala fakturan eller betala hela beloppet precis innan anståndet gått ut. Så länge hela beloppet är oss tillhanda den dag anståndet löper ut har det ingen betydelse hur många betalningar du gjort för att fakturan ska bli helbetald.

Du kan ansöka om anstånd via vår e-tjänst för detta. Du behöver då ha uppgifter om fakturanummer, kundnummer, fakturamottagare och hur långt anstånd du vill ha (upp till 3 månader).

Avbetalningsplan

Om du vill dela upp din faktura och betala ett mindre belopp varje månad under en längre period kan du få en avbetalningsplan.

Våra avbetalningsplaner administreras av Intrum som då kommer skicka ut en avi till dig varje månad. Från och med 2021-09-01 kommer avbetalningsplanerna att istället administreras av Visma Financial Solutions. Vid avbetalningsplan tillkommer dessa kostnader:

  • 170 kr i uppläggningsavgift (engångskostnad)
  • 60 kr i aviseringsavgift
  • Dröjsmålsränta på kvarstående belopp, Riksbankens referensränta +8%

Befintliga avbetalningsplaner hos Intrum ska fortsätta följas tills dess de är fullbetalda. Det är endast nya avbetalningsplaner som kommer att läggas upp hos Visma från och med september. Under en övergångsperiod kan du därför få aviseringar från både Intrum och Visma om du har pågående ärenden hos båda leverantörerna.

Vill du betala av din skuld tidigare än vad avbetalningsplanen säger kan du alltid göra det genom att betala ett högre belopp än vad som står på din avi. Det aviserade beloppet är det minsta beloppet du måste betala per månad men det är inga problem att betala ett högre belopp för att skulden ska betalas av snabbare.

Du kan ansöka om avbetalningsplan via vår e-tjänst för detta. Du behöver då ha uppgifter om fakturanummer, kundnummer, fakturamottagare och belopp du vill betala per månad.

Lån

Som fastighetsägare i något av kommunens exploateringsområden kan du få lån hos kommunen om du fått en V/A-anslutningsfaktura och/eller gatukostnadsfaktura.

Mer information om villkor och hur du ansöker hittar du på nedan länkar.

Sidan publicerad av: ekonomi@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 november 2023

Hitta på sidan