Projekt

Tyresö kulturskola har förutom ordinarie kurser även projekt och verksamheter som är gratis, samt vänder sig till en rad målgrupper. Här berättar vi om aktuella och nyligen genomförda projekt.

Många av projekten på den här sidan blev från början möjliga tack vare ett speciellt bidrag från kulturrådet sedan 2016. Syftet var och är att göra kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta. Vi vill nå fler målgrupper med nya metoder. Kulturrådets bidrag är borttaget sedan december 2018, men vi försöker spinna vidare på de lyckade projekt som dragits i gång och starta nya i samma anda.

Öppen kulturskola i Granängsringen
Under läsåret 2021 utökar vi med öppen kulturskola i Granängsringen på torsdagar. Målet är att få barn och ungdomar till kulturskolans verksamhet, utan föranmälan. Där får de helt gratis upptäcka vad vår verksamhet har att erbjuda. Har man lust kommer man tillbaka och provar veckan därpå.

Dansa utan krav
Dansa utan krav är en dansgrupp för tjejer och hbtq-personer 13-19 år. Gruppen är riktad till de som behöver röra på sig och få utlopp för sina känslor för att hantera sin stress bättre. Kursen är helt gratis och särskilt lämpad för de som är sugna på att dansa, helt utan krav.

Regionala projekt
Tyresö är med i två regionala Kulturrådsprojekt tillsammans med Järfälla , Solna, Sundbyberg Danderyd, Lidingö och Vallentuna.

Ett av projekten heter ”Gränslös kulturskola” och syftar till att undersöka hur elever i gymnasieålder önskar utveckla kulturskolan framöver. Vi är nyfikna på vilka nya kurser och arenor som kan vara intressanta för estetiskt intresserade ungdomar i den åldersgruppen.
Länk till senaste informationen om projektet: Gränslös kulturskola Länk till annan webbplats.

I det andra projektet gör vi gemensam sak i frågor som rör tillgänglighet och kulturskola. Vi stärker vår kunskap om hur och på vilket sätt vi kan bli bättre på att välkomna barn samt unga med olika funktionsnedsättningar, in i vår verksamhet.

Fiol i grupp på Njupkärrs skola
Elever som vill spela fiol i grupp, får möjlighet till det under den tid de är på fritids. Projektet startades 2016 och är väldigt uppskattat. Erbjudandet gick ut till årskurs 1 och 2. Intresset var så stort, att vi blev tvungna att lotta ut platserna. Med ca 10 barn per grupp, erbjuder vi 2 grupper. Allt är avgiftsfritt och de får låna instrument. Barnen får lära sig grunderna i fiolspel och det finns även inslag av sång samt rörelse. Varje termin brukar avslutas med ett litet uppträdande för de andra barnen på fritids. Lärarna som leder grupperna är Alva Granström och Hans Wallqvist.

Blåsinstrument i grupp på Bergfotens skola
Eftersom fiol i grupp på Njupkärrs skola fungerar så bra, har vi sedan 2 år tillbaka provat samma sak med blåsinstrument på Bergfotens skolas fritids. Lärarna som leder grupperna heter Mikael Renliden samt Carina Hedberg och även detta har fallit väl ut och är mycket omtyckt.

Musiklek på särskolans fritids i Stimmets skola
Efter de två ovannämnda projekten i Njupkärr och Bergfoten, har vi gått vidare och försökt nå ut till barn med funktionshinder. Musiklek på särskolans fritids i Stimmets skola är fortfarande under utveckling. Att vi kommer till deras lokaler är helt avgörande för att vi ska nå den här målgruppen och det känns jätteroligt att vi hittat en form för det. Det är Niclas Arn och Mikael Renliden som undervisar i musikleken.

Workshops på Bergfotens fritidsgård för funktionshindrade
Bergfotens fritidsgård är för äldre elever med funktionshinder från 13 år. Där gör vi besök under lovdagar med workshops i musik. Vi finns även där andra tillfällen när det finns plats och utrymme för oss att bidra med musikverksamhet. Niclas Arn och Rickard Gustafsson genomför våra workshops.

Regionalt projekt - NTV orkestern med Nacka, Tyresö och Värmdö
Sedan flera år tillbaka träffas blås och slagverkselever från tre kommuner, ett par tillfällen per år. De spelar tillsammans, övar in en repertoar och avslutar med en magnifik konsert. Orkestern består av ca 100 barn med olika färdighetsnivåer och olika åldrar. Vi hoppas på det här sättet att våra elever ska utvecklas tillsammans med andra barn, få förebilder att se upp till och musikaliska upplevelser som ger mervärde och lust att fortsätta spela.

Slutligen kan nämnas att vår bildkurs för barn med autism startade som projekt, men är nu permanent. Vi drog även igång musikproduktionen med kortkurser genom kulturrådets bidrag och har genom det också fått fart på den verksamheten. Kika in på den här sidan igen. Den kommer uppdateras med såväl reportage från projekt, som information om nya verksamheter.

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Hitta på sidan