Anmälan, återanmälan och avsluta kurs

Här kan du boka våra kurser för barn och unga mellan 5 och 19 år. Varje termin släpps en ny kurskatalog. I den kan du boka kurs eller lämna intresseanmälan.

Intresseanmälan

Om det inte finns lediga platser på den aktivitet du vill gå, kan du i kurskatalogen göra en intresseanmälan. Då skickar vi ett e-postmeddelande till dig, så fort det dyker upp en ledig tid. Intresseanmälan raderas vid varje terminsslut.

Enskild undervisning

Du kan bara få enskild undervisning (1–3 personer) i ett ämne åt gången på våra instrumental- eller solosångkurser. I kurser som har gruppundervisning är du däremot välkommen att gå på flera samtidigt.

Läs mer om fördelarna med elev- och anmälningssystemet StudyAlong

Återanmälan

Du återanmäler till en kurs genom att klicka på betala/bekräfta. När du klickar på betala/bekräfta så åtar du dig att köpa kursen med gällande betalningsvillkor.

Villkor för betalning

Du kan välja att betala via faktura eller med kort. Om du väljer att betala med faktura, så kommer den hem i brevlådan.

Avsluta kurs

Om en elev vill avsluta sin ämneskurs, ska du meddela kulturskolan det via telefon eller e-post, senast 11 december (inför kommande vårtermin) eller 11 juni (inför kommande hösttermin).

Sidan publicerad av: Patrik Hogenäs
Senast uppdaterad: 21 februari 2019
Upp