Ämnesplan Gitarr och elgitarr

Undervisningen i Tyresö Kulturskola präglas av lust, utveckling och delaktighet. Lärandet ses som en process som utgår från individens och gruppens behov och förutsättningar. Ämnesplanen visar de olika moment och nivåer som ingår i undervisningen. Närvaro, engagemang och hur länge man deltar, påverkar undervisningens nivå och innehåll.

Ämnesplan Gitarr och elgitarr

Kunskapsområden

Grundläggande kunskaper

Fördjupande kunskaper

Hantverk och teknik

Grundläggande gitarrteknik Melodi och ackord Övningsrutiner Spelställning

Barréackord Flerstämmigt spel Fördjupad genrekännedom

Uttryck och interpretation

Rytm, puls, dynamik

Tonbildning Frasering

Improvisation och eget skapande

Enkel improvisation Skapa enklare melodier Spela enkla skalor

Mer avancerad improvisation Skapa låtar med melodi och ackord Spela skalor i fler tonarter

Kommunikation och
interaktion


- Ensemble och samspel

Spela till bakgrundsmusik Nybörjarorkester

Orkester på högre nivå Möjlighet att få spela tillsammans med andra instrument

Presentation och
framträdande

Erbjuda elever att framträda på konsert

Presentera och spela sitt stycke på konsert

Ämnesorientering och teori

Enkel tabulatur, noter Förstå ackorddiagram Dur och moll, taktarter

Ackorduppbyggnad Ackordläggning Lyssna och se på olika gitarrartister

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 8 november 2023

Hitta på sidan