Ämnesplan Elbas

Undervisningen i Tyresö Kulturskola präglas av lust, utveckling och delaktighet. Lärandet ses som en process som utgår från individens och gruppens behov och förutsättningar. Ämnesplanen visar de olika moment och nivåer som ingår i undervisningen. Närvaro, engagemang och hur länge man deltar, påverkar undervisningens nivå och innehåll.

Ämnesplan Elbas

Kunskapsområden

Grundläggande kunskaper

Fördjupande kunskaper

Hantverk och teknik

Grundläggande spelteknik Grundtoner, basgångar och melodier Övningsrutiner Spelställning

Andra speltekniker - slapbas, spela med plektrum, tapping Avancerade melodier Fördjupad genrekännedom

Uttryck och interpretation

Rytm, puls, dynamik

Tonbildning

Improvisation och eget skapande

Enkel improvisation, till exempel blues-komp och solo Skapa enklare basgångar/ riff

Mer avancerad improvisation, komp och solospel Skapa riff/ groves/ melodier

Kommunikation och
interaktion


- Ensemble och samspel

Spela till bakgrundsmusik Nybörjarorkester

Orkester på högre nivå

Presentation och
framträdande

Erbjuda elever att framträda på konsert

Presentera och spela sitt stycke på konsert

Ämnesorientering och teori

Enkel tabulatur, noter Förstå ackordanalys Dur moll, taktarter

Ackorduppbyggnad – treklanger/ fyrklanger Musikteori Lyssna och se på olika basister

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 25 oktober 2023

Hitta på sidan