Ämnesplan för stråkinstrument

Undervisningen i Tyresö Kulturskola präglas av lust, utveckling och delaktighet. Lärandet ses som en process som utgår från individens och gruppens behov och förutsättningar. Ämnesplanen visar de olika moment och nivåer som ingår i undervisningen. Närvaro, engagemang och hur länge man deltar, påverkar undervisningens nivå och innehåll.

Ämnesplan stråk

Kunskapsområden

Grundläggande kunskaper

Fördjupande kunskaper

Hantverk och teknik

Instrumenthållning och balans Härma melodier Kunna spela enkla melodier Puls, rytm och tonbildning Förstå vikten av att öva hemma

Vidareutveckla tekniken, till exempel intonation, stråkarter Utveckla ett mer nyanserat lyssnande Spela längre stycken

Uttryck och interpretation

Variera sitt spel Skapa olika ljud och klanger Hitta på musik i stunden

Få fler verktyg för att kunna uttrycka sig musikaliskt Jobba efter egna konstnärliga idéer Spela i olika genrer

. Kommunikation och
interaktion


- Ensemble och samspel

Samspel med lärare och andra elever Spela stämmor Ensemble- och/eller orkesterspel

Utveckla förståelse och färdigheter i att musicera tillsammans Spela i mer avancerad ensemble Samspel med andra instrumentgrupper

Presentation och
framträdande

Spela för andra under lektion Medverka i konserter och evenemang

Möjlighet till soloframträdande Lära sig att förbereda ett framträdande

Ämnesorientering och teori

Lära känna och vårda sitt instrument Grundläggande notläsning

Allmän musiklära Utveckla notläsningen

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 25 oktober 2023

Hitta på sidan