Ämnesplan för blåsinstrument

Undervisningen i Tyresö Kulturskola präglas av lust, utveckling och delaktighet. Lärandet ses som en process som utgår från individens och gruppens behov och förutsättningar. Ämnesplanen visar de olika moment och nivåer som ingår i undervisningen. Närvaro, engagemang och hur länge man deltar, påverkar undervisningens nivå och innehåll.

Ämnesplan blås

Kunskapsområden

Grundläggande kunskaper

Fördjupande kunskaper

Avancerade kunskaper

Hantverk och teknik

Instrumentkännedom och vård
- Tonbildning och artikulation
- Övningsrutiner
- Ergonomi och koordination

- Motorik
- Intonation
- Skalor

- Vibrato (för vissa instrument)
- Dubbeltunga
- Teknikövningar

Uttryck och interpretation

- Dur och moll
- Svagt och starkt/ dynamik
- Rytm och puls

- kännedom om olika genrer
- Förstå och tillämpa vanliga musikaliska
begrepp
- Frasering

Utveckla egen stil, känsla och
uttrycksfullhet

Improvisation och eget
skapande

- Enkel improvisation
- Enkla gehörs-övningar och gehörsspel

- Mer avancerad improvisation
- Gehörs-övningar och gehörsspel

Ornamentik och utsmyckning av en melodi i olika genrer

. Kommunikation och
interaktion


- Ensemble och samspel

- Lyssna och ta emot instruktioner
- Härmövningar
- Lära sig att ge och ta plats i en
gruppsituation

- Samspel under lektion 

- Ökat elevinflytande

- Möjlighet att spela i ensembler och orkestrar i olika konstellationer

- Planera ett projekt tillsammans med
lärare och andra elever

- Möjlighet att spela i ensembler och orkestrar inom olika genrer

Presentation och
framträdande

- Öppen lektion
- Framträda i mindre sammanhang (enskilt
eller i grupp)

- Öva på att presentera sitt framträdande
Spela inför publik

- Ta eget ansvar för framträdanden

Ämnesorientering och teori

- Instrumentkunskap
- Notläsning
- Taktart
- Tonart

Allmän musiklära

Musikhistoria och
Ackordkännedom

Sidan publicerad av: Kulturskolan
Senast uppdaterad: 26 september 2022

Hitta på sidan